Integracje partnerów usługi Azure Active Directory

Wstępnie utworzone rozwiązania zwiększające korzyści z już posiadanych narzędzi, aplikacji i usług

Bezpieczny dostęp do wszelkiego typu aplikacji, od aplikacji typu SaaS po aplikacje lokalne.

Rozszerzona ochrona dzięki partnerom w dziedzinie silnego uwierzytelniania i zapewnienia ładu.

Proste wdrożenie dzięki wstępnie utworzonym integracjom.

Dodatkowe korzyści z aplikacji biznesowych, aplikacji HR i rozwiązań zabezpieczeń.

Zacznij od naszych gotowych integracji lub skorzystaj z usług jednego z partnerów

Logowanie jednokrotne i obsługa administracyjna użytkownika

Zapewnij użytkownikom bezpieczne połączenie z aplikacjami dzięki wstępnie utworzonym integracjom. Umożliwiaj użytkownikom logowanie jednokrotne w potrzebnych im aplikacjach i automatycznie aprowizuj lub anuluj aprowizację kont użytkowników.

Zendesk
Cisco Webex
SAP
Adobe
Atlassian
ServiceNow

Inicjowanie obsługi administracyjnej zasobów ludzkich

Bezpiecznie łącz swoje systemy HR z usługą Azure AD i zautomatyzuj dołączanie i odłączanie pracowników. Aprowizowanie lub anulowanie aprowizacji użytkowników i aplikacji, gdy pracownicy dołączają do organizacji, przenoszą się lub odchodzą.

Aquera
Workday
Success Factors

Łączniki aprowizacji SCIM

Zautomatyzuj zarządzanie cyklem życia dzięki naszemu partnerowi SCIM, który tworzy konektory na żądanie do dowolnej aplikacji.

Aquera

Bezpieczny dostęp hybrydowy

Usprawnij dostęp do starszych aplikacji z użyciem już posiadanej infrastruktury, korzystając jednocześnie z zaawansowanych zabezpieczeń w chmurze.

Akamai
Cisco
Citrix
Palo Alto Networks
F5
Zscaler

Uwierzytelnianie bez hasła

Zmniejsz ryzyko i zapewnij silne, obsługiwane sprzętowo uwierzytelnianie, korzystając z rozwiązań firmy Microsoft i jej partnerów do uwierzytelniania bez haseł.

Authentrend
Ensurity
Feitian
HID
Yubico
trustkey

Niestandardowe składniki uwierzytelniania

Chroń użytkowników i zasoby, włączając uwierzytelnianie wieloskładnikowe z użyciem składników natywnych lub obsługiwanych przez partnerów.

Duo
RSA
Entrust Datacard
Trusona
Symantec Vip
Secure Auth

Zapewnienie ładu w zakresie tożsamości

Miej pewność, że właściwi użytkownicy mają właściwie określony dostęp do właściwych zasobów, i monitoruj zasoby oraz przeprowadzaj ich inspekcję z pomocą naszych partnerów w dziedzinie zapewnienia ładu w zakresie tożsamości.

Saviynt
Omada
Imprivata

Microsoft Intelligent Security Association

Chroń się przed coraz większymi globalnymi zagrożeniami wraz z Microsoft Intelligent Security Association — ekosystemem niezależnych dostawców oprogramowania, którzy zintegrowali swoje rozwiązania zabezpieczeń z usługami firmy Microsoft.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące partnerów usługi Azure AD

Zacznij korzystać z usługi Usługa Azure Active Directory