Pomiń nawigację

Integracje partnerów usługi Azure Active Directory

Wstępnie utworzone rozwiązania zwiększające korzyści z już posiadanych narzędzi, aplikacji i usług

Bezpieczny dostęp do wszelkiego typu aplikacji, od aplikacji typu SaaS po aplikacje lokalne.

Rozszerzona ochrona dzięki partnerom w dziedzinie silnego uwierzytelniania i zapewnienia ładu.

Proste wdrożenie dzięki wstępnie utworzonym integracjom.

Dodatkowe korzyści z aplikacji biznesowych, aplikacji HR i rozwiązań zabezpieczeń.

Zacznij od naszych gotowych integracji lub skorzystaj z usług jednego z partnerów

Logowanie jednokrotne i obsługa administracyjna użytkownika

Zapewnij użytkownikom bezpieczne połączenie z aplikacjami dzięki wstępnie utworzonym integracjom. Umożliwiaj użytkownikom logowanie jednokrotne w potrzebnych im aplikacjach i automatycznie aprowizuj lub anuluj aprowizację kont użytkowników.

Zendesk
Cisco Webex
SAP
Adobe
Atlassian
ServiceNow

Inicjowanie obsługi administracyjnej zasobów ludzkich

Bezpiecznie łącz swoje systemy HR z usługą Azure AD i zautomatyzuj dołączanie i odłączanie pracowników. Aprowizowanie lub anulowanie aprowizacji użytkowników i aplikacji, gdy pracownicy dołączają do organizacji, przenoszą się lub odchodzą.

Aquera
Workday
Success Factors

Bezpieczny dostęp hybrydowy

Usprawnij dostęp do starszych aplikacji z użyciem już posiadanej infrastruktury, korzystając jednocześnie z zaawansowanych zabezpieczeń w chmurze.

Akamai
Cisco
Citrix
Palo Alto Networks
F5
Zscaler

Uwierzytelnianie bez hasła

Zmniejsz ryzyko i zapewnij silne, obsługiwane sprzętowo uwierzytelnianie, korzystając z rozwiązań firmy Microsoft i jej partnerów do uwierzytelniania bez haseł.

Authentrend
Ensurity
Feitian
HID
Yubico
trustkey

Niestandardowe składniki uwierzytelniania

Chroń użytkowników i zasoby, włączając uwierzytelnianie wieloskładnikowe z użyciem składników natywnych lub obsługiwanych przez partnerów.

Duo
RSA
Entrust Datacard
Trusona
Symantec Vip
Secure Auth

Zapewnienie ładu w zakresie tożsamości

Miej pewność, że właściwi użytkownicy mają właściwie określony dostęp do właściwych zasobów, i monitoruj zasoby oraz przeprowadzaj ich inspekcję z pomocą naszych partnerów w dziedzinie zapewnienia ładu w zakresie tożsamości.

Saviynt
Omada
Imprivata
Sail Point

Microsoft Intelligent Security Association

Chroń się przed coraz większymi globalnymi zagrożeniami wraz z Microsoft Intelligent Security Association — ekosystemem niezależnych dostawców oprogramowania, którzy zintegrowali swoje rozwiązania zabezpieczeń z usługami firmy Microsoft.

Zacznij korzystać z usługi Usługa Azure Active Directory