Pomiń nawigację

Usługa Azure Active Directory

Twoja uniwersalna platforma do zarządzania tożsamościami i ich zabezpieczania

Chroń swoją firmę za pomocą uniwersalnej platformy tożsamości

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) obsługująca tożsamości dla przedsiębiorstw zapewnia funkcje logowania jednokrotnego i uwierzytelniania wieloskładnikowego, które pomagają chronić użytkowników przed 99,9% ataków na cyberzabezpieczenia.

Logowanie jednokrotne upraszcza dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca

Dostęp warunkowy i uwierzytelnianie wieloskładnikowe ułatwiają ochronę dostępu i zarządzanie nim

Pojedyncza platforma tożsamości umożliwia bezpieczniejsze angażowanie wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników

Narzędzia deweloperskie ułatwiają integrację tożsamości z aplikacjami i usługami

Połącz swoich pracowników

Niezależnie od tego, czy Twoi pracownicy pracują lokalnie, czy zdalnie, zapewnij im bezproblemowy dostęp do wszystkich aplikacji, aby mogli produktywnie wykonywać swoje obowiązki z dowolnego miejsca. Zautomatyzuj przepływy pracy na potrzeby cyklu życia i aprowizacji użytkownika. Oszczędzaj czas i zasoby dzięki samoobsługowemu zarządzaniu.

Wybieraj spośród tysięcy aplikacji SaaS

Uprość logowanie jednokrotne. Usługa Azure AD obsługuje tysiące wstępnie zintegrowanych aplikacji w modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS).

Przeglądaj portal Azure Marketplace

Chroń dostęp i zarządzaj nim

Zabezpiecz poświadczenia użytkowników przez wymuszenie silnego uwierzytelniania i zasad dostępu warunkowego. Zarządzaj wydajnie tożsamościami i miej pewność, że odpowiednie osoby mają odpowiednie prawa do właściwych zasobów.

Dowiedz się więcej na temat bezpieczeństwa i zapewniania ładu

Współpracuj ze swoimi klientami i partnerami

Zabezpiecz klientów i partnerów poza granicami organizacji oraz zarządzaj nimi za pomocą jednego rozwiązania do obsługi tożsamości. Dostosuj podróże użytkowników i uprość uwierzytelnianie przy użyciu tożsamości społecznościowej i nie tylko.

Dowiedz się więcej o tożsamościach zewnętrznych

Zintegruj tożsamość ze swoimi aplikacjami

Przyspiesz wdrażanie aplikacji w przedsiębiorstwie, wprowadzając obsługę logowania jednokrotnego i aprowizacji użytkowników. Uprość logowanie i zautomatyzuj proces tworzenia, usuwania i konserwacji kont użytkowników.

Dowiedz się więcej o integracji tożsamości

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Active Directory?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad USD 1 mld rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Firma Microsoft zatrudnia ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.
  • Usługa Azure AD zarządza ponad 1,2 mld tożsamości i przetwarza każdego dnia ponad 8 mld uwierzytelnień.

Cennik uniwersalnej usługi zarządzania tożsamościami i dostępem

Usługa Azure AD oferuje wbudowane funkcje dostępu warunkowego i analizy zagrożeń bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników. Przejrzyj opcje cenowe i znajdź wersję, która spełni Twoje potrzeby.

Rozpoczynanie pracy z usługą Azure AD

Wypróbuj funkcje wersji Premium bezpłatnie przez 30 dni.

Przeczytaj dokumentację.

Przyspiesz swoje plany wdrażania.

Zasoby dla deweloperów

Przewodniki Szybki start i samouczki

Przejrzyj dokumentację platformy tożsamości firmy Microsoft zawierającą przewodniki Szybki start, samouczki i przewodniki wyjaśniające, jak dodać uwierzytelnianie do aplikacji i usług.

Microsoft Graph

Dowiedz się, jak korzystać z interfejsów API REST programu Microsoft Graph, aby programowo zarządzać danymi w usłudze Azure AD i uzyskiwać do nich dostęp.

Standardy i protokoły obsługujące tożsamości

Przeczytaj blog dotyczący standardów tożsamości, aby dowiedzieć się więcej na temat standardów i protokołów, takich jak FIDO2, OAuth, OpenID Connect i Security Assertion Markup Language (SAML).

Zaufanie firm każdej wielkości, we wszystkich branżach

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure AD

  • Usługa Azure AD jest ciągle ulepszana. Bądź na bieżąco z najnowszymi zmianami, zapoznając się z naszymi comiesięcznymi aktualizacjami lub czytając ogłoszenia o produktach na blogu dotyczącym tożsamości w usłudze Azure Active Directory.
  • Gwarantujemy, że usługi Azure Active Directory — wersja Premium będą dostępne przez co najmniej 99,99% czasu. Zobacz pełną umowę dotyczącą poziomu usług.
  • Dostęp warunkowy to funkcja usługi Azure AD, która umożliwia implementację zautomatyzowanych decyzji dotyczących kontroli dostępu do aplikacji w chmurze, zgodnie z określonymi warunkami. Zasady dostępu warunkowego są wymuszane po zakończeniu uwierzytelniania pierwszego stopnia. Funkcja ta nie powinna być traktowana jako pierwsza linia obrony w scenariuszach, takich jak ataki typu „odmowa usługi” (DoS), ale korzysta ona z sygnałów pochodzących z tych zdarzeń w celu określenia dostępu.
  • Zaimplementuj logowanie jednokrotne w swoim środowisku hybrydowym, konfigurując synchronizację skrótów haseł lub korzystając z rozwiązań federacyjnych, takich jak usługi Active Directory Federation Services. Usługa Azure AD Premium zapewnia również funkcję monitorowania kondycji lokalnej infrastruktury tożsamości i usługi synchronizacji.
  • Azure AD to wbudowane rozwiązanie do zarządzania tożsamościami w usłudze Office 365. Dodawaj i konfiguruj aplikacje za pomocą usługi Azure AD, aby scentralizować funkcję zarządzania tożsamościami i dostępem oraz lepiej zabezpieczyć swoje środowisko. Skonfiguruj logowanie jednokrotne i automatyczną aprowizację w zależności od możliwości aplikacji i preferencji. Dowiedz się, jak konfigurować logowanie jednokrotne dla aplikacji spoza galerii oraz jak korzystać ze standardu SCIM w celu automatycznego aprowizowania użytkowników i grup.
  • Tak. Usługa Azure AD obsługuje kilka standardowych protokołów uwierzytelniania i autoryzacji, w tym SAML 2.0, OpenID Connect, OAuth 2.0 i WS-Federation. Obsługuje również archiwizowanie haseł i automatyczne logowanie do aplikacji, które obsługują wyłącznie uwierzytelnianie oparte na formularzach. Dowiedz się więcej o scenariuszach i protokołach uwierzytelniania oraz o funkcji logowania jednokrotnego dla aplikacji.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie