Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem w aplikacjach udostępnianych klientom

Chroń swoje aplikacje, klientów i markę

Zarządzaj dostępem użytkowników, klientów i obywateli do aplikacji internetowych, klasycznych, mobilnych lub jednostronicowych. Ta oparta na usłudze Azure Active Directory (Azure AD) platforma tożsamości obsługuje ponad 1 mld tożsamości na całym świecie. Jest to usługa typu firma-klient (B2C) do zarządzania tożsamościami, która oferuje skalowalność i dostępność, której potrzebujesz.

Silne uwierzytelnianie klientów za pośrednictwem preferowanych dostawców tożsamości

Integracja z aplikacjami i bazami danych w celu przechwycenia danych logowania i konwersji

Oznaczanie ekranu rejestracji i logowania własną marką w przypadku środowisk tworzonych przez inne firmy

Wbudowane szablony umożliwiające dodanie funkcji rejestracji i logowania do aplikacji w ciągu kilku minut

Ochrona tożsamości klientów

Pomóż chronić dane osobiste swoich klientów przez zastosowanie mechanizmów zabezpieczeń i opartej na aplikacjach bądź zasadach funkcji uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Dowiedz się więcej na temat sposobu używania usługi Azure AD B2C przez firmę Debeka do utworzenia dostosowanego i bezpiecznego systemu zarządzania tożsamościami dla tysięcy ich klientów i członków z sektora ubezpieczeń.

Komunikacja z dowolnym użytkownikiem na dowolnej platformie

Utwórz proste i wysoce bezpieczne środowisko do zarządzania tożsamościami, które działa globalnie na dowolnej platformie. Ułatw klientom uzyskiwanie dostępu do aplikacji, zezwalając im na logowanie przy użyciu istniejących kont w portalach społecznościowych lub adresów e-mail. Usługa Azure AD B2C obsługuje protokoły zgodne ze standardami branżowymi, takie jak OpenID Connect i OAuth 2.0, a także język Security Assertion Markup Language (SAML).

Uprość i dostosuj środowisko logowania

Utwórz w kilka minut oznaczone własną marką środowisko logowania, korzystając z wbudowanych przepływów użytkownika. Utwórz niestandardowe zasady i dokonaj integracji z wieloma źródłami danych, aby wygenerować własne podróże tożsamości przy użyciu funkcji środowiska do zarządzania tożsamościami jako aparatu aranżacji zapewniającego najwyższą elastyczność.

Skalowanie do setek milionów klientów

Dostosowuj ją do swoich rosnących potrzeb, zachowując wysoką dostępność. Ta niezawodna, globalnie dystrybuowana usługa z umową dotyczącą poziomu usług zapewniającą dostępność przez 99,9% czasu codziennie obsługuje setki milionów użytkowników i miliardy uwierzytelnień.

Utwórz rozwiązanie na swój sposób

Dostosuj swoją markę, kod HTML i CSS w celu zachowania spójności dla swoich klientów na każdym kroku — od momentu zalogowania do środowiska w aplikacji.

Niezrównane zabezpieczenia i zgodność

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Korzystaj z warstwy Bezpłatna, której używa 50 000 aktywnych użytkowników miesięcznie

Zarządzaj tożsamościami klientów i dostępem w chmurze oraz udostępniaj funkcję uwierzytelniania wieloskładnikowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Zobacz szczegółowe informacje o cenach.

Rozpocznij pracę z usługą Azure AD B2C

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Rozszerz możliwości usługi Azure AD B2C o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Zaufanie firm każdej wielkości

Organizacja NBA korzysta z usługi Azure AD B2C, aby bardziej zaangażować fanów i udostępnić im więcej interesujących ich zawartości.

Przeczytaj historię

L.A. Clippers

Ta agencja rządowa mogła nadal korzystać z dotychczasowego dostawcy tożsamości i aplikacji, a udostępniona platforma do tworzenia nowych aplikacji korzystających z nowoczesnych protokołów umożliwia nawiązywanie połączenia z nowymi dostawcami tożsamości.

Przeczytaj historię

New Zealand Ministry of Education

"It's a huge benefit that [Azure AD B2C] is a SaaS, and it's not something we're developing ourselves. Here, we have something that's standard that we know how to integrate."

Stefan Lissau Erichsen, dyrektor ds. systemów sprzedaży IT, DSB

Przeczytaj historię

DSB

"Azure AD B2C is a huge innovation enabler…our development teams don't need to worry about authentication when creating applications. It's also less work for our staff to not have to manage multiple authentication systems."

Ralf Cichy, menedżer projektu, Zeiss

Przeczytaj historię

Zeiss

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure