Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów

Usługa Azure Active Directory B2C to usługa zarządzania tożsamościami w chmurze, która umożliwia łączenie z każdym klientem, który ceni sobie przede wszystkim Twoją markę. Instytucje rządowe i przedsiębiorstwa na całym świecie używają usługi Azure Active Directory B2C w celu udostępniania obywatelom i klientom aplikacji z możliwościami pełnego dostosowywania, chroniąc jednocześnie ich tożsamości. Usługa Azure Active Directory B2C to globalna usługa o wysokiej dostępności do zarządzania tożsamościami oparta na usłudze Azure Active Directory, bardzo bezpiecznej platformie tożsamości w chmurze obsługującej miliardy uwierzytelnień dziennie, która oferuje te same możliwości skalowania, niezawodność i dostępność aplikacji klienckich.

„Jesteśmy jednym ze stanów bardziej przyjaznych dla biznesu na środkowym zachodzie, a dzięki portalowi INBiz z usługą Azure AD B2C możemy cały czas wzmacniać tę pozycję”.

Jim Obermaier, menedżer programu dla portalu INBiz, sekretarz stanu Indiana

Bardzo proste czy bardzo niestandardowe

Elastyczność to kluczowa cecha usługi Azure Active Directory B2C. Możesz wybrać jedną z dwóch opcji konfiguracji, która będzie lepiej odpowiadać Twoim potrzebom. Użyj wbudowanych zasad, aby w ciągu minut utworzyć środowisko logowania. W przypadku bardziej złożonych scenariuszy korzystaj z naszej platformy środowiska tożsamości w celu kompilowania zasad niestandardowych oraz przeprowadzania integracji z bazami danych CRM, narzędziami do analiz marketingowych i systemami weryfikacji kont.

Komunikacja z dowolnym użytkownikiem na dowolnej platformie

Utwórz środowisko obsługi tożsamości działające wszędzie — w systemach Android i iOS oraz w Internecie. Ułatw klientom uzyskiwanie dostępu do aplikacji, zezwalając im na logowanie przy użyciu istniejących kont w portalach społecznościowych lub osobistych adresów e-mail. Usługa Azure Active Directory B2C obsługuje usługę Facebook, konta Microsoft, usługę Google+, serwis LinkedIn i wiele innych. Możesz również dodać własne usługi.

Ochrona tożsamości klientów

Klienci mogą być pewni, że ich profile są chronione przy użyciu różnych funkcji kontroli zabezpieczeń oprócz funkcji uwierzytelniania wieloskładnikowego opartego na aplikacjach lub zasadach.

Obsługa otwartych standardów w celu zintegrowania ze wszystkimi grupami rozwiązań technologicznych

Łącz się z kontami użytkowników za pomocą standardowych protokołów branżowych, takich jak OpenID Connect lub SAML, aby umożliwić zarządzanie tożsamościami na wielu różnych platformach, np. Microsoft .NET i Node.js. Dzięki obsłudze uwierzytelniania OAuth 2.0 deweloperzy mogą tworzyć własne bezpieczne interfejsy API sieci Web. Dostępne są biblioteki klienckie typu „open source” dla platformy .NET, Sklepu Windows oraz systemów iOS i Android. Ponadto wciąż opracowujemy kolejne biblioteki.

Skalowanie do setek milionów klientów

Pozwól nam pomóc Ci w skalowaniu do wybranej liczby użytkowników z jednoczesnym zapewnieniem maksymalnej dostępności. Azure Active Directory B2C to niezawodna, globalnie dystrybuowana usługa z umową SLA zapewniającą dostępność przez 99,9% czasu, która codziennie może obsługiwać miliony użytkowników i miliardy uwierzytelnień.

State of Indiana

Analiza przypadku: stan Indiana

Stan Indiana chciał zapewnić ponad 6 milionom obywateli bezpieczny dostęp do usług, takich jak licencjonowanie firmy, płacenie podatków i zasiłki dla osób bezrobotnych. Dzięki zastosowaniu systemu zarządzania tożsamościami usługi Azure Active Directory B2C w swoim portalu INBiz stan udostępnia kompleksowy zasób obsługujący coraz szerszą gamę usług biznesowych. Zalety opartego na chmurze systemu zarządzania tożsamościami firmy Microsoft pozwalają stanowi Indiana na proste i niedrogie rozszerzanie i udoskonalanie usług dla obywateli.

Dowiedz się, dlaczego prowadzenie działalności w stanie Indiana jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki kompleksowemu portalowi rządowemu

Powiązane produkty i usługi

Usługa Active Directory systemu Azure

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Multi-Factor Authentication

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększania utrudnień dla użytkowników

Utwórz dzierżawę usługi Azure Active Directory B2C i zacznij korzystać z usługi