Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów

<p>Używaj usługi Azure Active Directory B2C, aby utrzymywać kontakt z klientami przy użyciu usługi zarządzania tożsamościami w chmurze, która jest bardziej niezawodna i tańsza niż systemy lokalne. Usługa Azure Active Directory B2C to globalna usługa o wysokiej dostępności do zarządzania tożsamościami oparta na usłudze Azure Active Directory, bardzo bezpiecznej platformie tożsamości w chmurze obsługującej miliardy uwierzytelnień dziennie, dzięki czemu aplikacje klienckie mogą być skalowane do setek milionów tożsamości. Usługę można łatwo zintegrować z wieloma platformami mobilnymi i platformami sieci Web, a Twoi klienci mogą logować się do wszystkich aplikacji za pomocą środowisk, które można w pełni dostosowywać, używając istniejących kont sieci społecznościowych lub przez utworzenie nowych poświadczeń.</p>

„Usługa Azure Active Directory B2C pomogła nam uruchomić w trybie online nasz portal do pobierania oprogramowania w ciągu tygodni zamiast miesięcy. Pomoc techniczna, skalowalność i łatwe do opanowania oprogramowanie przekonały nas, że usługa B2C była dobrym wyborem dla tego krytycznego projektu”.

Fabian Peschel, Carl Zeiss Industrial Metrology

Super simple or super custom

Flexibility is a key part of Azure Active Directory B2C. You can choose from two configuration options to suit your needs. Use built-in policies to create a login experience in minutes. For more complex scenarios, use our identity experience framework to build custom policies and integrate with CRM databases, marketing analytics tools, and account verification systems.

Reach any user on any platform

Build an identity experience that works everywhere on Android, iOS, or web. Make it easy for your customers to access your application by allowing them to sign in with their existing social accounts or personal emails. Azure Active Directory B2C supports Facebook, Microsoft Accounts, Google+, LinkedIn, and many others, or you can add your own.

Protect your customers’ identities

Your customers will rest assured that their profiles are protected through various security controls in addition to application or policy-based multi-factor authentication.

Korzystanie z platformy opartej na standardach i rozszerzalnych zasad

<p>Możesz łatwo zintegrować funkcje zarządzania tożsamościami klientów z aplikacjami. Rozszerzalna struktura zasad zapewnia szczegółową kontrolę na tożsamościami i dotyczącymi ich działaniami. Standardowe protokoły, takie jak OpenID Connect, umożliwiają zarządzanie tożsamościami na wielu różnych platformach, np. Microsoft .NET i Node.js. Interfejs API Graph oparty na protokole REST pozwala deweloperom na odczyt i zapis w katalogu z dowolnej platformy. Dzięki obsłudze uwierzytelniania OAuth 2.0 deweloperzy mogą tworzyć własne bezpieczne interfejsy API sieci Web. Dostępne są biblioteki klienckie typu „open source” dla platformy .NET, Sklepu Windows oraz systemów iOS i Android. Ponadto opracowujemy już kolejne biblioteki.</p>

Scale to hundreds of millions of customers

Let us help you scale to as many users as you need while providing you maximum availability. Azure Active Directory B2C is a reliable, globally-distributed service with an SLA of 99.9%, capable of supporting millions of users and billions of authentications per day.

State of Indiana

Case study: State of Indiana

The state of Indiana wanted to provide secure, online access to services such as business licensing, tax payment, and unemployment benefits for more than 6 million citizens. Using the Azure Active Directory B2C identity system for its INBiz portal, the state is providing a one-stop resource for an expanding array of business services. By taking advantage of the Microsoft cloud-based identity management system, Indiana is expanding and enhancing citizen services easily and affordably.

Learn how doing business in Indiana gets easier than ever with a one-stop government portal

Powiązane produkty i usługi

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Multi-Factor Authentication

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększania utrudnień dla użytkowników

Utwórz dzierżawę usługi Azure Active Directory B2C i zacznij korzystać z usługi