Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów

Możesz utrzymywać kontakt z klientami przy użyciu usługi tożsamości w chmurze, która jest bardziej niezawodna i tańsza niż systemy lokalne. Usługa Azure Active Directory B2C to globalna usługa o wysokiej dostępności do zarządzania tożsamościami oparta na usłudze Azure Active Directory ,bardzo bezpiecznej platformie tożsamości w chmurze obsługującej miliardy uwierzytelnień dziennie, dzięki czemu aplikacje klienckie mogą być skalowane do setek milionów tożsamości. Można ją łatwo zintegrować z platformami mobilnymi i platformami sieci Web. Klienci mogą logować się do wszystkich aplikacji za pomocą środowisk, które można w pełni dostosowywać, używając istniejących kont sieci społecznościowych lub przez utworzenie nowych poświadczeń.

„Usługa Azure Active Directory B2C pomogła nam uruchomić w trybie online nasz portal do pobierania oprogramowania w ciągu tygodni zamiast miesięcy. Pomoc techniczna, skalowalność i łatwe do opanowania oprogramowanie przekonały nas, że usługa B2C była dobrym wyborem dla tego krytycznego projektu”.

Fabian Peschel, Carl Zeiss Industrial Metrology

Zarządzanie tożsamościami klientów i dostępem klientów do usługi

Dostarczanie niezawodnego środowiska dla klientów

Możesz ułatwić klientom uzyskiwanie dostępu do aplikacji. Włącz samoobsługowe zarządzanie tworzeniem kont, profilami i hasłami oraz logowanie jednokrotne we wszystkich aplikacjach. Klienci mogą korzystać z istniejących kont sieci społecznościowych, takich jak konta w serwisie Facebook, Google+ lub LinkedIn, albo utworzyć nową nazwę użytkownika i nowe hasło.

Płatność proporcjonalna do rozwoju środowiska

Na początku możesz korzystać z warstwy bezpłatnej, a gdy Twoje aplikacje zyskają więcej klientów i większy ruch, będziesz płacić za usługę zgodnie z jej rzeczywistym użyciem. Model cen usługi Azure Active Directory B2C stanowi połączenie płatności za uwierzytelnienia i za użytkowników. Jest to bardzo rozsądny model cen. Dowiedz się więcej.

Płatność proporcjonalna do rozwoju środowiska — integracja usługi Azure Active Directory z możliwością skalowania
Usługa Azure Active Directory B2C zwiększa rozmiar wraz ze wzrostem liczby klientów

Niezawodne rozwiązanie zapewniające klientom wysoką dostępność

Bezpieczeństwo jest tak samo ważne jak dostępność. Klienci mogą być pewni, że ich profile są chronione przy użyciu różnych funkcji kontroli zabezpieczeń oraz funkcji uwierzytelniania wieloskładnikowego opartego na aplikacjach lub zasadach. Usługa Azure Active Directory B2C to niezawodna usługa dostępna na całym świecie, która gwarantuje 99,9% dostępności w ramach umowy SLA, dlatego klienci mogą uzyskiwać dostęp do aplikacji lub usługi z niemal każdego miejsca.

„Usługa Azure Active Directory B2C pomogła instytucji Indiana Office of Technology rozwiązać długotrwały problem polegający na tym, że mieszkańcy musieli używać różnych identyfikatorów logowania w celu uzyskiwania dostępu do różnych aplikacji administracji stanowej. Dzięki usłudze Azure Active Directory B2C mieszkańcy stanu mogą utworzyć zabezpieczony i łatwy w użyciu identyfikator, za pomocą którego mogą bezpiecznie załatwiać swoje sprawy, a jednocześnie muszą zapamiętać tylko jedną nazwę użytkownika i hasło. Nasze początkowe wdrożenie usługi Azure Active Directory B2C w ramach aplikacji INBiz sekretarz stanu Indiany okazało się zdecydowanym sukcesem i planujemy korzystać z usługi Azure Active Directory B2C we wszystkich przyszłych aplikacjach, a także zastosować tę technologię we wszystkich starszych aplikacjach, które wymagają logowania mieszkańców”.

— Bryan Long, architekt ds. chmury — Indiana Office of Technology

Korzystanie z zaawansowanej platformy opartej na standardach i rozszerzalnych zasad

Możesz łatwo zintegrować funkcje zarządzania tożsamościami klientów z aplikacjami. Rozszerzalna struktura zasad zapewnia szczegółową kontrolę na tożsamościami i dotyczącymi ich działaniami. Standardowe protokoły, takie jak OpenID Connect, umożliwiają zarządzanie tożsamościami na wielu różnych platformach, np. .NET i Node.js. Interfejs API Graph oparty na protokole REST pozwala deweloperom na odczyt i zapis w katalogu z dowolnej platformy. Dzięki obsłudze uwierzytelniania OAuth 2.0 deweloperzy mogą tworzyć własne bezpieczne interfejsy API sieci Web. Dostępne są biblioteki klienckie typu „open source” dla platformy .NET, Sklepu Windows oraz systemów iOS i Android. Ponadto opracowujemy już kolejne biblioteki.

Używanie integracji usługi Active Directory na potrzeby zarządzania tożsamościami klientów
Analiza przypadku usługi Active Directory B2C — Real Madrid C.F.

Analiza przypadku: Real Madrid C.F.

Usługa Azure Active Directory B2C pozwala klubowi Real Madryt dotrzeć do fanów na całym świecie na bardzo dużą skalę.

„Usługa Azure Active Directory B2C pomaga nam przybliżyć stadion 450 milionom fanów na całym świecie dzięki uproszczonemu procesowi rejestracji i logowania za pomocą kont sieci społecznościowych, takich jak konto w serwisie Facebook, lub tradycyjnej metody logowania przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Pozwala to na bezproblemowe działanie środowiska w aplikacjach mobilnych na każdej platformie. Dzięki usłudze Azure Active Directory B2C mogliśmy utworzyć w pełni dostosowaną stronę logowania bez konieczności tworzenia niestandardowego kodu. Ponadto rozwiązanie firmy Microsoft pozwoliło ograniczyć problemy z zabezpieczeniami, rozgałęzieniami danych i skalowalności”.

Rafael de los Santos, kierownik ds. zawartości cyfrowej w klubie Real Madryt

Dowiedz się, jak Real Madryt przybliża stadion 450 milionom fanów z całego świata dzięki usłudze Azure Active Directory B2C

Powiązane produkty i usługi

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Multi-Factor Authentication

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększania utrudnień dla użytkowników

Utwórz dzierżawę usługi Azure Active Directory B2C i zacznij korzystać z usługi