Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem w aplikacjach udostępnianych klientom

Chroń swoje aplikacje, klientów i markę

Zarządzaj dostępem użytkowników, klientów i obywateli do aplikacji internetowych, klasycznych, mobilnych lub jednostronicowych. Ta oparta na usłudze Azure Active Directory (Azure AD) platforma tożsamości obsługuje ponad 1 mld tożsamości na całym świecie. Jest to usługa typu firma-klient (B2C) do zarządzania tożsamościami, która oferuje skalowalność i dostępność, której potrzebujesz.

Silne uwierzytelnianie klientów za pośrednictwem preferowanych dostawców tożsamości

Integracja z aplikacjami i bazami danych w celu przechwycenia danych logowania i konwersji

Oznaczanie ekranu rejestracji i logowania własną marką w przypadku środowisk tworzonych przez inne firmy

Wbudowane szablony umożliwiające dodanie funkcji rejestracji i logowania do aplikacji w ciągu kilku minut

Ochrona tożsamości klientów

Pomóż chronić dane osobiste swoich klientów przez zastosowanie mechanizmów zabezpieczeń i opartej na aplikacjach bądź zasadach funkcji uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Komunikacja z dowolnym użytkownikiem na dowolnej platformie

Utwórz proste i wysoce bezpieczne środowisko do zarządzania tożsamościami, które działa globalnie na dowolnej platformie. Ułatw klientom uzyskiwanie dostępu do aplikacji, zezwalając im na logowanie przy użyciu istniejących kont w portalach społecznościowych lub adresów e-mail. Usługa Azure AD B2C obsługuje protokoły zgodne ze standardami branżowymi, takie jak OpenID Connect i OAuth 2.0, a także język Security Assertion Markup Language (SAML).

Uprość i dostosuj środowisko logowania

Utwórz w kilka minut oznaczone własną marką środowisko logowania, korzystając z wbudowanych przepływów użytkownika. Utwórz niestandardowe zasady i dokonaj integracji z wieloma źródłami danych, aby wygenerować własne podróże tożsamości przy użyciu funkcji środowiska do zarządzania tożsamościami jako aparatu aranżacji zapewniającego najwyższą elastyczność.

Skalowanie do setek milionów klientów

Dostosowuj ją do swoich rosnących potrzeb, zachowując wysoką dostępność. Ta niezawodna, globalnie dystrybuowana usługa z umową dotyczącą poziomu usług zapewniającą dostępność przez 99,9% czasu codziennie obsługuje setki milionów użytkowników i miliardy uwierzytelnień.

Utwórz rozwiązanie na swój sposób

Dostosuj swoją markę, kod HTML i CSS w celu zachowania spójności dla swoich klientów na każdym kroku — od momentu zalogowania do środowiska w aplikacji.

Niezrównane zabezpieczenia i zgodność

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Uzyskaj bezpłatnie pierwsze 50 000 uwierzytelnień na miesiąc

Zarządzaj tożsamościami klientów i dostępem w chmurze oraz udostępniaj funkcję uwierzytelniania wieloskładnikowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Zobacz szczegółowe informacje o cenach.

Rozpocznij pracę z usługą Azure AD B2C

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.
Rozszerz możliwości usługi Azure AD B2C o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Zaufanie firm każdej wielkości

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure AD B2C

  • Azure AD B2C to globalna usługa z rezydencją danych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach (publiczna wersja zapoznawcza). Dostępność dla usługi Azure Government, chmury administracji USA, jest planowana na czwarty kwartał 2019 r.
  • Tak. Usługa Azure AD B2C oferuje dostosowanie języka z tłumaczeniami dla 36 języków oraz opcją zastępowania dowolnego ciągu własnym tłumaczeniem dopasowanym do potrzeb.
  • Usługa Azure AD B2C obsługuje logowanie, inspekcję i raporty użycia.
  • Usługa Azure AD B2C obsługuje serwisy Facebook, Google+, LinkedIn, Amazon, Twitter (wersja zapoznawcza), WeChat (wersja zapoznawcza), Weibo (wersja zapoznawcza) i QQ (wersja zapoznawcza). Jeśli będzie taka potrzeba, dodamy obsługę innych popularnych społecznościowych dostawców tożsamości. Usługa Azure AD B2C oferuje również obsługę niestandardowych zasad, co umożliwia deweloperom tworzenie własnych zasad zgodnych z dowolnymi dostawcami tożsamości obsługującymi standard OpenID Connect lub SAML. Dowiedz się więcej o pakiecie startowym niestandardowych zasad.
  • Nie. Możesz hostować swoją aplikację w dowolnym miejscu w chmurze lub w środowisku lokalnym. Aby mogła ona wchodzić w interakcje z usługą Azure AD B2C, musi ona mieć tylko możliwość wysyłania i odbierania żądań HTTP za pośrednictwem publicznie dostępnych punktów końcowych.
  • Tak. Integracja z portalem usługi Dynamics 365 jest dostępna. Dowiedz się, jak skonfigurować portal do korzystania z usługi Azure AD B2C na potrzeby uwierzytelniania.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure