Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów

Usługa Azure Active Directory B2C to usługa zarządzania tożsamościami w chmurze, która umożliwia łączenie z każdym klientem, który ceni sobie przede wszystkim Twoją markę. Instytucje rządowe i przedsiębiorstwa na całym świecie używają usługi Azure Active Directory B2C w celu udostępniania obywatelom i klientom aplikacji z możliwościami pełnego dostosowywania, chroniąc jednocześnie ich tożsamości. Usługa Azure Active Directory B2C to globalna usługa o wysokiej dostępności do zarządzania tożsamościami oparta na usłudze Azure Active Directory, bardzo bezpiecznej platformie tożsamości w chmurze obsługującej miliardy uwierzytelnień dziennie, która oferuje te same możliwości skalowania, niezawodność i dostępność aplikacji klienckich.

Bardzo proste czy bardzo niestandardowe

Elastyczność to kluczowa cecha usługi Azure Active Directory B2C. Możesz wybrać jedną z dwóch opcji konfiguracji, która będzie lepiej odpowiadać Twoim potrzebom. Użyj wbudowanych zasad, aby w ciągu minut utworzyć środowisko logowania. W przypadku bardziej złożonych scenariuszy korzystaj z naszej platformy środowiska tożsamości w celu kompilowania zasad niestandardowych oraz przeprowadzania integracji z bazami danych CRM, narzędziami do analiz marketingowych i systemami weryfikacji kont.

Komunikacja z dowolnym użytkownikiem na dowolnej platformie

Utwórz środowisko obsługi tożsamości działające wszędzie — w systemach Android i iOS oraz w Internecie. Ułatw klientom uzyskiwanie dostępu do aplikacji, zezwalając im na logowanie przy użyciu istniejących kont w portalach społecznościowych lub osobistych adresów e-mail. Usługa Azure Active Directory B2C obsługuje usługę Facebook, konta Microsoft, usługę Google+, serwis LinkedIn i wiele innych. Możesz również dodać własne usługi.

Ochrona tożsamości klientów

Klienci mogą być pewni, że ich profile są chronione przy użyciu różnych funkcji kontroli zabezpieczeń oprócz funkcji uwierzytelniania wieloskładnikowego opartego na aplikacjach lub zasadach.

Obsługa otwartych standardów w celu zintegrowania ze wszystkimi grupami rozwiązań technologicznych

Łącz się z kontami użytkowników za pomocą standardowych protokołów branżowych, takich jak OpenID Connect lub SAML, aby umożliwić zarządzanie tożsamościami na wielu różnych platformach, np. Microsoft .NET i Node.js. Dzięki obsłudze uwierzytelniania OAuth 2.0 deweloperzy mogą tworzyć własne bezpieczne interfejsy API sieci Web. Dostępne są biblioteki klienckie typu „open source” dla platformy .NET, Sklepu Windows oraz systemów iOS i Android. Ponadto wciąż opracowujemy kolejne biblioteki.

Skalowanie do setek milionów klientów

Pozwól nam pomóc Ci w skalowaniu do wybranej liczby użytkowników z jednoczesnym zapewnieniem maksymalnej dostępności. Azure Active Directory B2C to niezawodna, globalnie dystrybuowana usługa z umową SLA zapewniającą dostępność przez 99,9% czasu, która codziennie może obsługiwać miliony użytkowników i miliardy uwierzytelnień.

FxPro

"FxPro, an online foreign exchange broker, prides itself on offering innovative solutions and outstanding customer experience. To improve customers’ sign-in experience on its trading platform and web properties, FxPro used Microsoft Azure Active Directory B2C. With this service, FxPro offers customers a simplified, faster, and more secure sign-in while reducing identity management costs."

Powiązane produkty i usługi

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Utwórz dzierżawę usługi Azure Active Directory B2C i zacznij korzystać z usługi