Sortuj wg:

Filtruj według kategorii:

Microsoft Cloud:

Produkty pokrewne w chmurze

Produkty partnerów:

Azure Marketplace

Produkty platformy Azure

Przeglądaj rosnący katalog zintegrowanych usług, funkcji i pakietów rozwiązań platformy Azure. Zapoznaj się z harmonogramem działania dla platformy Azure, aby dowiedzieć się więcej na temat nowości i przyszłych planów rozwoju.

Azure Advisor

Spersonalizowany aparat rekomendacji najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure

Azure Advisor

Usługa Azure Advisor to spersonalizowany aparat zaleceń, który ułatwia stosowanie najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure. Analizuje konfigurację zasobów platformy Azure i dane telemetryczne użycia, a następnie udostępnia zalecenia mające na celu obniżenie kosztów oraz zwiększenie wydajności, poziomu bezpieczeństwa i niezawodności aplikacji.

Portal Microsoft Azure

Kompilowanie i monitorowanie wszystkich produktów platformy Azure oraz zarządzanie nimi przy użyciu pojedynczej ujednoliconej konsoli

Portal Microsoft Azure

Kompilowanie i monitorowanie wszystkich produktów platformy Azure oraz zarządzanie nimi przy użyciu pojedynczej ujednoliconej konsoli

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji

Log Analytics

Gromadzenie, przeszukiwanie i wizualizowanie danych maszyn lokalnych i w chmurze

Log Analytics

Usługa Azure Log Analytics pozwala gromadzić, korelować i wizualizować dane wszystkich maszyn, takie jak dzienniki zdarzeń, dzienniki sieci, dane wydajności i wiele innych, zarówno dla zasobów lokalnych, jak i w chmurze.

Automation

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Automation

Usługa Azure Automation umożliwia automatyczne tworzenie, wdrażanie, monitorowanie i obsługę zasobów w środowisku platformy Azure przy użyciu wysoko skalowalnego i niezawodnego aparatu wykonywania przepływów pracy.

Backup

Proste i niezawodne wykonywanie kopii zapasowej serwera w chmurze

Backup

Usługa Azure Backup zabezpiecza firmowe laptopy, a także chroni dane klientów systemu Windows oraz udostępnione pliki i foldery. W centrum danych usługa Kopia zapasowa integruje się z programem System Center Data Protection Manager (DPM) oraz umożliwia ochronę danych środowisk Microsoft SharePoint, Exchange i SQL Server, maszyn wirtualnych z funkcją Hyper-V oraz innych aplikacji.

Site Recovery

Organizowanie ochrony i odzyskiwania chmur prywatnych

Site Recovery

Usługa Azure Site Recovery pomaga w ochronie ważnych aplikacji, koordynując replikację i odzyskiwanie chmur prywatnych w celu zapewnienia prostego, ekonomicznego odzyskiwania po awarii.

Scheduler

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych powtarzanych harmonogramów

Scheduler

Usługa Azure Scheduler umożliwia wykonywanie działań takich jak wywoływanie punktów końcowych HTTP/HTTPS lub publikowanie komunikatów w kolejce magazynu według dowolnie określonego harmonogramu. Można tworzyć zadania, które w niezawodny sposób będą wywoływać usługi zarówno z systemu Azure, jak i spoza niego, i uruchamiać te zadania od razu, zgodnie z regularnie lub nieregularnie powtarzającym się harmonogramem albo w przyszłości.

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Traffic Manager

Usługa Azure Traffic Manager umożliwia kierowanie ruchu przychodzącego do wielu hostowanych usług platformy Azure niezależnie od tego, czy są one uruchamiane w jednym centrum danych, czy też w różnych centrach danych na całym świecie.

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im przy użyciu zaawansowanych zabezpieczeń w chmurze

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im przy użyciu zaawansowanych zabezpieczeń w chmurze

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Network Watcher

Usługa Network Watcher umożliwia monitorowanie i diagnozowanie warunków na poziomie sieci. Narzędzia do diagnostyki i wizualizacji sieci dostępne w usłudze Network Watcher pozwalają przechwytywać pakiety na maszynie wirtualnej, ułatwiają sprawdzenie, czy przepływ IP jest dozwolony na maszynie wirtualnej, a także umożliwiają znalezienie lokalizacji, do której zostanie skierowany pakiet z maszyny wirtualnej, i uzyskiwanie szczegółowych informacji dotyczących topologii sieci.

Cloud Shell

Usprawnij administrowanie platformą Azure za pomocą powłoki opartej na przeglądarce

Cloud Shell

Usługa Azure Cloud Shell to oparte na przeglądarce środowisko powłoki działające w chmurze, które ułatwia zarządzanie Twoimi zasobami platformy Azure. Usługa Cloud Shell oferuje obsługę popularnych narzędzi wiersza polecenia i języków programowania w powłoce, która jest konserwowana i aktualizowana przez firmę Microsoft, oraz umożliwia utrwalanie plików za pomocą dołączonej usługi Azure File Storage. W połączeniu ze znanym graficznym interfejsem użytkownika witryny Azure Portal usługa Cloud Shell zapewnia zaawansowane funkcje i elastyczność uwierzytelnionego środowiska powłoki. Usługa Cloud Shell pozwala wyeliminować wysiłek związany z konfigurowaniem i obsługą Twojej własnej maszyny administracyjnej, zapewniając zawsze przejrzyste i gotowe do użycia środowisko powłoki z niemal dowolnego miejsca.

Azure Service Health

Uzyskuj spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczną w przypadku problemów z usługami platformy Azure

Azure Service Health

Uzyskuj spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczną w przypadku problemów z usługami platformy Azure

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Zarządzanie kosztami

Korzystaj z możliwości przejrzystego i dokładnego zarządzania kosztami chmury. Usługa zarządzania kosztami platformy Azure, znana również jako rozwiązanie Cloudyn, udostępnia narzędzia umożliwiające monitorowanie, przydzielanie i optymalizowanie kosztów chmury, które pozwalają bez obaw szybko realizować kolejne inwestycje. Dzięki temu można maksymalnie wykorzystać potencjał platformy Azure i innych środowisk chmury.

Azure Policy

Implementuj standardy i ład korporacyjny na dużą skalę na potrzeby zasobów platformy Azure

Azure Policy

Włącz wbudowane zasady lub utwórz własne zasady niestandardowe, aby umożliwić zabezpieczanie zasobów platformy Azure i zarządzanie nimi na dużą skalę. Zastosuj zasady do grupy zasobów, subskrypcji, a nawet grupy zarządzania, która obejmuje całą organizację.

Aplikacje zarządzane platformy Azure

Prostsze zarządzanie ofertami dla chmury

Aplikacje zarządzane platformy Azure

Twórz kompletne rozwiązania dla platformy Azure i zarządzaj nimi. Oferuj rozwiązania klientom za pośrednictwem witryny Marketplace lub wewnętrznego wykazu.

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru