Sortuj wg:
Filtruj według kategorii:
Microsoft Cloud:

Produkty pokrewne w chmurze

Produkty partnerów:

Azure Marketplace

Produkty platformy Azure

Przeglądaj rosnący katalog zintegrowanych usług, funkcji i pakietów rozwiązań platformy Azure

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

HDInsight

Azure HDInsight to usługa oparta na technologii Hadoop, przenosząca do chmury rozwiązanie Apache Hadoop. Można w pełni korzystać z dużych ilości danych przy użyciu opartej na chmurze platformy danych, która zarządza danymi dowolnego typu i wielkości.

Machine Learning

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Machine Learning

Usługa Azure Machine Learning pozwala z łatwością projektować, testować i operacjonalizować rozwiązania do analizy predykcyjnej w chmurze, a także nimi zarządzać.

Analiza strumienia

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Analiza strumienia

Usługa Analiza strumienia Azure to aparat przetwarzania zdarzeń, który pozwala uzyskać w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje z urządzeń, czujników i infrastruktury chmury, a także istniejących właściwości danych. Dzięki integracji z usługą Event Hubs połączone rozwiązanie umożliwia obsługę milionów zdarzeń i wykonywanie analizy, co pozwala lepiej zrozumieć wzorce, zapewnić obsługę pulpitu nawigacyjnego, wykrywać nieprawidłowe stany lub wykonywać akcje podczas strumieniowego przesyłania danych w czasie rzeczywistym.

Usługi poznawcze

Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych

Usługi poznawcze

Portfolio interfejsów API i zestawów SDK, które umożliwiają deweloperom łatwe dodawanie do rozwiązań inteligentnych usług, takich jak przetwarzanie obrazów, mowy, języka, wiedzy i wyszukiwania.

Usługa Azure Bot

Inteligentna, niewymagająca zastosowania serwera usługa botów, zapewniająca skalowalność na żądanie

Usługa Azure Bot

Usługa Azure Bot pozwala na szybkie tworzenie inteligentnych botów korzystających z możliwości platformy Microsoft Bot Framework i usługi Azure Functions. Kompiluj, łącz i wdrażaj inteligentne boty, które w naturalny sposób współpracują z mówiącymi użytkownikami, oraz zarządzaj nimi. Zezwól na skalowanie botów na żądanie i płać wyłącznie za wykorzystane zasoby.

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data

Data Lake Analytics

Usługa analizy Data Lake to nowa, rozproszona usługa analizy zbudowana na podstawie usługi Apache YARN, która skaluje się dynamicznie, co umożliwia skoncentrowanie się na celach biznesowych, a nie na rozproszonej infrastrukturze. Zamiast wdrażania, konfigurowania i strojenia sprzętu możesz pisać zapytania transformujące dane i wyciągać cenne wnioski. Usługa analizy może natychmiastowo obsługiwać zadania na dowolną skalę — wystarczy wskazać, jak dużo mocy potrzebujesz. Płacisz za swoje zadania tylko wtedy, gdy są uruchomione, dzięki czemu rozwiązanie jest ekonomiczne. Usługa analizy obsługuje usługę Azure Active Directory, umożliwiając proste zarządzanie dostępem i rolami, które jest zintegrowane z Twoim lokalnym systemem obsługi tożsamości. Obejmuje także język U-SQL, który łączy korzyści płynące z języka SQL z siłą wyrażeń kodu użytkownika. Skalowalne, rozproszone środowisko uruchomieniowe języka U-SQL umożliwia wydajne analizowanie danych w magazynie i w ramach programów SQL Server na platformie Azure oraz w usługach Baza danych SQL Azure i Magazyn danych SQL Azure.

Data Lake Store

Ogromne repozytorium do przechowywania obciążeń wynikających z danych big data

Data Lake Store

Magazyn usługi Data Lake udostępnia pojedyncze repozytorium, do którego można prosto przechwytywać dane charakteryzujące się dowolnym rozmiarem, typem i szybkością bez wymuszania zmian w aplikacji w miarę skalowania danych. Dane w magazynie mogą być udostępniane na potrzeby współpracy z zachowaniem bezpieczeństwa klasy korporacyjnej. Został on także zaprojektowany pod kątem przetwarzania i analizowania z wysoką wydajnością za pomocą aplikacji i narzędzi systemu HDFS (tj. Azure HDInsight, usługa analizy Data Lake, Hortonworks, Cloudera i MapR), w tym pod kątem obsługi obciążeń z małymi opóźnieniami. Na przykład dane można przyjmować do magazynu w czasie rzeczywistym z czujników i urządzeń wchodzących w skład rozwiązań Internetu rzeczy lub ze sklepowych witryn sieci Web pracujących w trybie online — bez stałego limitu na rozmiar konta lub pliku, inaczej niż w przypadku bieżących ofert na rynku.

Data Factory

Organizowanie przekształcania i przenoszenia danych oraz zarządzanie tymi operacjami

Data Factory

Fabryka danych Azure to usługa zarządzana, która umożliwia tworzenie godnych zaufania informacji na podstawie nieprzetworzonych danych w chmurze lub źródłach lokalnych. Pozwala ona na łatwe tworzenie, organizowanie oraz planowanie odpornych na uszkodzenia przepływów pracy o wysokiej dostępności obejmujących działania przenoszenia i przekształcania. Zaawansowane funkcje wizualne Portalu Azure umożliwiają łatwe monitorowanie kondycji usług i wszystkich potoków danych.

Usługa Power BI Embedded

Wbudowywanie w aplikacje niesamowitych, w pełni interaktywnych wizualizacji danych

Usługa Power BI Embedded

Usługa Power BI Embedded oferuje niesamowite, w pełni interaktywne wizualizacje danych w aplikacjach przeznaczonych dla klientów, dzięki czemu nie trzeba poświęcać czasu ani pieniędzy na tworzenie wizualizacji od podstaw.

Data Catalog

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych

Data Catalog

Azure Data Catalog to w pełni zarządzana usługa stanowiąca system rejestracji i system odnajdowania firmowych źródeł danych. Umożliwia ona każdemu użytkownikowi (od analityków do osób przetwarzających dane i deweloperów) rejestrowanie, odnajdowanie i poznawanie źródeł danych oraz korzystanie z nich. Dzięki adnotacjom i metadanym dodawanym przez innych użytkowników uzyskasz specjalistyczną wiedzę dostępną w Twojej organizacji, odkryjesz zapomniane dane i lepiej wykorzystasz możliwości firmowych źródeł danych.

Log Analytics

Gromadzenie, wyszukiwanie i wizualizowanie danych maszyn lokalnych i w chmurze

Log Analytics

Usługa Azure Log Analytics pozwala gromadzić, korelować i wizualizować dane wszystkich maszyn, takie jak dzienniki zdarzeń, dzienniki sieci, dane wydajności i wiele innych, zarówno dla zasobów lokalnych, jak i w chmurze.

Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight

Platforma Apache Spark w chmurze dla wdrożeń o kluczowym znaczeniu

Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight

Funkcja HDInsight

Platforma Apache Spark w chmurze dla wdrożeń o kluczowym znaczeniu

Interfejs API analizy tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API analizy tekstu

Funkcja Usługi poznawcze

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API zaleceń

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Interfejs API zaleceń

Funkcja Usługi poznawcze

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Funkcja Usługi poznawcze

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Interfejs API rozpoznawania emocji

Personalizowanie środowisk dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API rozpoznawania emocji

Funkcja Usługi poznawcze

Personalizowanie środowisk dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie ludzkich twarzy na zdjęciach

Interfejs API twarzy

Funkcja Usługi poznawcze

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie ludzkich twarzy na zdjęciach

Interfejs API mowy (Bing)

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API mowy (Bing)

Funkcja Usługi poznawcze

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API modelu języka sieci Web

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API modelu języka sieci Web

Funkcja Usługi poznawcze

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej

Funkcja Usługi poznawcze

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejsy API wyszukiwania (Bing)

Interfejsy API wyszukiwania w sieci Web oraz wyszukiwania obrazów, klipów wideo i wiadomości dla aplikacji

Interfejsy API wyszukiwania (Bing)

Funkcja Usługi poznawcze

Interfejsy API wyszukiwania w sieci Web oraz wyszukiwania obrazów, klipów wideo i wiadomości dla aplikacji

Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje na potrzeby operacji wyszukiwania

Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)

Funkcja Usługi poznawcze

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje na potrzeby operacji wyszukiwania

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Funkcja Usługi poznawcze

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API mowy usługi Translator

Tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym

Interfejs API mowy usługi Translator

Funkcja Usługi poznawcze

Tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym

Interfejs API tekstu usługi Translator

Proste tłumaczenie tekstu na ponad 50 języków

Interfejs API tekstu usługi Translator

Funkcja Usługi poznawcze

Proste tłumaczenie tekstu na ponad 50 języków

Dynamics 365 dla usługi Customer Insights

Przekształcanie danych klientów w szczegółowe informacje z możliwością działania

Dynamics 365 dla usługi Customer Insights

Przekształcanie danych klientów w szczegółowe informacje z możliwością działania