Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

W wersji zapoznawczej Ten element jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

Data aktualizacji: wtorek, 26 września 2017

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa pozwoli na tworzenie wdrożeń z równoważeniem obciążenia cechujących się o wiele większą skalą, odpornością i łatwością obsługi dla wszystkich wystąpień maszyny wirtualnej w sieci wirtualnej. Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa odblokuje wiele scenariuszy i funkcji, w tym strefy dostępności platformy Azure, dowolne wystąpienie maszyny wirtualnej w sieci wirtualnej, zestawy skalowania maszyn wirtualnych o 1000 wystąpień, reguły równoważenia obciążenia wystąpienia na potrzeby wysokiej dostępności sieciowego urządzenia wirtualnego oraz dane szczegółowe diagnostyki, w tym kondycja płaszczyzny danych, kondycja poszczególnych punktów końcowych i liczniki ruchu.

Learn more about Load Balancer.
  • Load Balancer
  • Powiązane opinie