Azure Cosmos DB — Eksplorator danych

W wersji zapoznawczej Ten element jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

Data aktualizacji: poniedziałek, 23 października 2017

Eksplorator danych będzie kompleksowym punktem kontaktu na potrzeby zarządzania danymi usługi Azure Cosmos DB. Niedługo dostępny w wersji zapoznawczej eksplorator zapewni bogate i zunifikowane narzędzia deweloperskie do wstawiania, wysyłania zapytań i zarządzania danymi w ramach witryny Azure Portal i Emulator.

Eksplorator danych będzie konsolidować wiele narzędzi do zarządzania bazami danych, takich jak Eksplorator dokumentów, Eksplorator zapytań i Eksplorator skryptów, w portalu usługi Cosmos DB tak, aby działały one bez przełączania bloków. Eksplorator danych w wersji zapoznawczej będzie wkrótce dostępny w witrynie Azure Portal.

Dowiedz się więcej na temat funkcji Eksploratora danych.

Learn more about Azure Cosmos DB.
Azure Cosmos DB

Powiązane opinie