Pomiń nawigację

Azure Cosmos DB — Eksplorator danych

W wersji zapoznawczej Ten element jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

Data aktualizacji: piątek, 2 marca 2018

Eksplorator danych będzie kompleksowym punktem kontaktu na potrzeby zarządzania danymi usługi Azure Cosmos DB. Eksplorator zostanie niedługo udostępniony w wersji zapoznawczej i zapewni zaawansowane oraz zunifikowane narzędzia deweloperskie do wstawiania i odpytywania danych oraz zarządzania nimi w ramach witryny Azure Portal i Emulatora.

Eksplorator danych będzie konsolidować wiele narzędzi do zarządzania bazami danych dostępnych w portalu usługi Cosmos DB, takich jak Eksplorator dokumentów, Eksplorator zapytań i Eksplorator skryptów, tak aby działały one bez przełączania bloków. Eksplorator danych w wersji zapoznawczej będzie wkrótce dostępny w witrynie Azure Portal.

Dowiedz się więcej na temat funkcji Eksploratora danych.

Learn more about Azure Cosmos DB.
  • Azure Cosmos DB
  • Powiązane opinie