Pomiń nawigację

Obsługa usługi Azure Site Recovery w usłudze Azure Stack

W trakcie opracowywania Ten element jest obecnie opracowywany. Wróć tu później, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Data aktualizacji: poniedziałek, 12 lutego 2018

Ten artykuł jest obecnie opracowywany. Dotyczy on dodatkowych opcji odzyskiwania lokacji, które zostaną udostępnione operatorom usługi Azure Stack. Będą oni mogli replikować systemy operacyjne gościa i dyski danych, a także przełączać je do trybu failover na platformie Azure, korzystając z usługi Azure Site Recovery. Ten wpis dotyczy głównie operatorów usługi Azure Stack.

Uzyskaj więcej informacji na temat usługi Azure Stack Backup.

Dowiedz się więcej o najważniejszych funkcjach usługi Azure Stack i pojęciach jej dotyczących.

  • Azure Stack
  • Azure Stack - Infrastructure
  • Powiązane opinie