Azure Location Based Services

W wersji zapoznawczej Ten element jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

Data aktualizacji: poniedziałek, 11 grudnia 2017

Azure Location Based Services (wersja zapoznawcza) to zestaw usług geoprzestrzennych, które pozwolą deweloperom, firmom i partnerom na tworzenie aplikacji uwzględniających lokalizację oraz rozwiązań IoT, mobilnych, logistycznych i do śledzenia zasobów. Zestaw składa się z usług do mapowania, wyszukiwania i geokodowania, wyznaczania tras oraz obsługi danych ruchu i stref czasowych. Razem usługi te będą udostępniać krytyczny kontekst geoprzestrzenny i wgląd w szczegółowe dane rozwiązaniom platformy Azure w chmurze. Przeczytaj ogłoszenie na temat produktu, aby uzyskać więcej informacji.

 

Dowiedz się więcej na temat usługi Location Based Services (wersja zapoznawcza).

 

Wypróbuj teraz.

 

  • IoT
  • Powiązane opinie