Pomiń nawigację

Azure Cosmos DB — rozszerzono obsługę interfejsu wiersza polecenia

W wersji zapoznawczej Ten element jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

Data aktualizacji: środa, 14 czerwca 2017

Usługa Azure Cosmos DB udostępnia nowe polecenia interfejsu wiersza polecenia (CLI) do operacji tworzenia, odczytywania, aktualizowania i usuwania w bazach danych i kolekcjach, a także skalowania przepływności kontenerów. Strony podręcznika dla wszystkich poleceń dostępnych w interfejsie wiersza polecenia usługi Azure Cosmos DB są dostępne w dokumentach referencyjnych dotyczących interfejsu wiersza polecenia platformy Azure 2.0.

Zobacz więcej przykładów interfejsu wiersza polecenia platformy Azure dla usługi Azure Cosmos DB.

Learn more about Azure Cosmos DB.
  • Azure Cosmos DB
  • Powiązane opinie