Harmonogram działania dla platformy Azure

W miarę rozwijania platformy Azure chcemy informować Cię na bieżąco o zmianach, abyśmy mogli razem planować przyszłość. Ten harmonogram działania dla produktu jest miejscem, w którym można zobaczyć, co pojawiło się nowego i co jest planowane. Daj nam znać, co myślisz, przesyłając opinie i głosując na elementy. Możesz też zasubskrybować powiadomienia, aby mieć zawsze najświeższe informacje.

Azure Migrate

Data aktualizacji: piątek, 9 marca 2018

Usługa Azure Migrate, narzędzie do odnajdowania i oceny ułatwiające pewne planowanie migracji, jest teraz ogólnie dostępne.

 • Teraz dostępne
 • Azure Managed Applications

Azure SQL Database — strefowo nadmiarowe bazy danych i elastyczne pule w warstwie Premium

Data aktualizacji: piątek, 9 marca 2018

Odporność baz danych w warstwie Premium usługi Azure SQL Database została zwiększona przez wykorzystanie stref dostępności w wybranych regionach.

 • W wersji zapoznawczej
 • Databases
 • SQL Database

Azure SQL Database Information Protection

Data aktualizacji: piątek, 9 marca 2018

Usługa SQL Information Protection, teraz dostępna w wersji zapoznawczej, wprowadza zaawansowane możliwości wbudowane w usługę Azure SQL Database na potrzeby odnajdywania, klasyfikowania, oznaczania i ochrony danych poufnych.

 • W wersji zapoznawczej
 • Databases
 • SQL Databases

Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database

Data aktualizacji: piątek, 9 marca 2018

Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database to nowa opcja wdrożenia w usłudze Azure SQL Database, która zapewnia zgodność z programem SQL Server i natywną obsługę sieci wirtualnej.

 • W wersji zapoznawczej
 • Databases
 • SQL Databases

Wyższe limity jednostek eDTU bazy danych dla elastycznych pul w warstwie Standardowa w ramach usługi Azure SQL Database

Data aktualizacji: piątek, 9 marca 2018

Z przyjemnością ogłaszamy ogólną dostępność zwiększonego limitu maksymalnej liczby jednostek eDTU dla bazy danych w ramach elastycznych pul w warstwie Standardowa.

 • Teraz dostępne
 • Databases

Funkcja platformy Azure w usłudze IoT Edge

Data aktualizacji: piątek, 2 marca 2018

Ta funkcjonalność umożliwia użycie niezwykle produktywnego modelu programowania udostępnianego przez usługę Functions nawet na urządzeniach, które mogą, ale nie muszą, być połączone z chmurą.

 • W wersji zapoznawczej
 • IoT Edge
 • Functions

Obsługa powiązań programu Microsoft Graph i powiązań niestandardowych w usłudze Azure Functions

Data aktualizacji: piątek, 2 marca 2018

Rozszerzamy obsługę powiązań usługi Azure Functions, aby umożliwić deweloperom tworzenie własnych powiązań.

 • W wersji zapoznawczej
 • Functions

Szkolenia internetowe dotyczące usługi Azure Cosmos DB

Data aktualizacji: czwartek, 22 lutego 2018

Zachęcamy do udziału w złożonym z siedmiu części szkoleniu na temat usługi Azure Cosmos DB. Podczas szkolenia odbędzie się interakcyjna sesja pytań i odpowiedzi.

 • Teraz dostępne
 • Cosmos DB

Usługa Managed Disks w usłudze Azure Stack

Data aktualizacji: poniedziałek, 12 lutego 2018

Obecnie pracujemy nad udostępnieniem usługi Managed Disks w ramach usługi Azure Stack.

 • W trakcie opracowywania
 • Azure Stack

Maszyny wirtualne serii Av2 i serii F w usłudze Azure Stack

Data aktualizacji: poniedziałek, 12 lutego 2018

Pracujemy nad zapewnieniem obsługi maszyn wirtualnych serii Av2 i serii F w usłudze Azure Stack.

 • W trakcie opracowywania
 • Azure Stack
 • Azure Stack - Infrastructure