Harmonogram działania dla platformy Azure

W miarę rozwijania platformy Azure chcemy informować Cię na bieżąco o zmianach, abyśmy mogli razem planować przyszłość. Ten harmonogram działania dla produktu jest miejscem, w którym można zobaczyć, co pojawiło się nowego i co jest planowane. Daj nam znać, co myślisz, przesyłając opinie i głosując na elementy. Możesz też zasubskrybować powiadomienia, aby mieć zawsze najświeższe informacje.

Azure Cosmos DB SLA 99.999 percent read availability at global scale

Data aktualizacji: 17 listopada 2017

Databases spanning multiple regions will now have 99.999 percent read availability.

Teraz dostępne Cosmos DB

Azure Cosmos DB Apache® Cassandra API

Data aktualizacji: 17 listopada 2017

The Cassandra API in Azure Cosmos DB allows developers to “lift-and-shift” existing applications and/or build new applications.

W wersji zapoznawczej Cosmos DB

Aggregation Pipeline preview and Unique Indexes for Azure Cosmos DB MongoDB API

Data aktualizacji: 17 listopada 2017

Aggregation pipeline support allows Azure Cosmos DB developers using MongoDB API to perform data manipulation in multi-stage pipelines even within a single query, enabling streamlining development of more sophisticated applications

W wersji zapoznawczej Cosmos DB

Spark connector for Azure Cosmos DB

Data aktualizacji: 17 listopada 2017

Spark connector for Azure Cosmos DB enables real-time data science, machine learning, advanced analytics and exploration over globally distributed data in Azure Cosmos DB by connecting it to Apache Spark.

Teraz dostępne Cosmos DB

Azure Advisor—New dashboad, downloadable reports, and Advisor configuration

Data aktualizacji: 17 listopada 2017

Azure Advisor – your personalized cloud service for Azure best practices that helps you optimize Azure resources for high availability, security, performance, and cost.

Teraz dostępne

Azure Functions on IoT Edge

Data aktualizacji: 17 listopada 2017

This functionality allows developers to utilize the uniquely productive programming model provided by Functions even on the devices which may or may not be connected to the cloud.

W wersji zapoznawczej Functions

Azure Functions on Linux

Data aktualizacji: 17 listopada 2017

Azure Functions on the Linux platform provides additional deployment options to developers who might prefer one OS target over the other.

W wersji zapoznawczej Functions

Azure Functions Proxies

Data aktualizacji: 17 listopada 2017

Azure Functions proxies makes it easier to author serverless API and implement microservices architectures using Azure Functions.

Teraz dostępne Functions

Azure Cosmos DB Table API

Data aktualizacji: 17 listopada 2017

With Azure Cosmos DB Table API support, applications written for Azure Table storage can now leverage the premium capabilities of Azure Cosmos DB.

Teraz dostępne

Azure Cloud Shell

Data aktualizacji: 17 listopada 2017

Streamline your Azure admin experience with Azure Cloud Shell, a browser-based shell experience running in the cloud to help manage your Azure resources.

Teraz dostępne Cloud Shell