Wyniki wyszukiwania zasobów

1 - 10 of 19

Analityk, inżynier i magazyn — implementowanie analizy w chmurze

Organizacje polegają na nauce o danych, aby wspierać innowacje, a także zwiększać przewagę konkurencyjną i wydajność, a rola analityka danych ma kluczowe znaczenie dla tej praktyki. Aby jednak wdrożyć naukę o danych do produkcji na dużą skalę, potrzebujesz umiejętności i metod wykraczających poza zakres kompetencji analityka danych. Rola inżyniera danych powstała, aby zapewnić gotowość modeli predykcyjnych do użycia w środowisku produkcyjnym. Wymagania technologiczne nauki o danych również ewoluowały. Magazyn danych w chmurze został zaprojektowany w celu rozwiązania problemów ze skalowalnością, dostępnością i budżetem, które powstają w wyniku drastycznego zwiększenia ilości danych. Przeczytaj oficjalny dokument Analityk, inżynier i magazyn, aby dowiedzieć się, czego wymaga wdrożenie analizy danych w chmurze w praktyce.Dowiedz się, jak odróżnić rolę analityka danych od inżyniera danych.Dowiedz się więcej na temat współdziałania tych ról w magazynie danych w chmurze.Dowiedz się, w jaki sposób usługa Azure Synapse Analytics została unikatowo dopasowana, aby zaspokajać potrzeby dotyczące ładu, możliwości zarządzania i elastyczności w dowolnej skali.Zobacz, jak można dopasować usługę Azure Synapse Analytics do efektywnej architektury na potrzeby analizy w chmurze.

Siedem kluczowych zasad zabezpieczeń i ochrony prywatności w chmurze

Poruszanie się po różnych wymiarach bezpieczeństwa w chmurze i postępowanie zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami w nieustannie zmieniających się realiach prawnych jest wymagające, a stawki są wysokie. Do tego im bardziej złożona infrastruktura, tym trudniej jest dotrzymać kroku zmianom legislacyjnym. Jak radzisz sobie z utrzymywaniem równowagi między elastycznością magazynu danych w chmurze a koniecznością ochrony informacji wrażliwych? Na szczęście możesz skorzystać z pomocy. Oficjalny dokument Seven Key Principles of Cloud Security and Privacy (Siedem kluczowych zasad zabezpieczeń i ochrony prywatności w chmurze) zawiera opis najlepszych rozwiązań z zakresu opracowywania i implementowania kompleksowej, długofalowej strategii zabezpieczeń i ochrony prywatności. Tematy obejmują:Podobieństwa i różnice między zabezpieczeniami i ochroną prywatności.Dlaczego zabezpieczenia i ochrona prywatności zaczynają się na poziomie platformy. Jednakowe stosowanie programu zabezpieczeń dla całego portfolio. Implementowanie kontroli zabezpieczeń i ochrony prywatności blisko magazynu danych.Odporność i dostępność danych w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Poznaj podstawy, dzięki którym dostroisz swoje zasady i procesy tak, aby były lepiej przygotowane pod kątem najbardziej wymagających inicjatyw z zakresu ochrony prywatności i zabezpieczeń, obecnych i przyszłych. 

Wartość biznesowa platformy Microsoft Azure dla niezależnych dostawców oprogramowania

Dowiedz się, w jaki sposób setki niezależnych dostawców oprogramowania zwiększyło produktywność i obniżyło koszty operacyjne, wybierając platformę Azure jako strategicznego partnera oferującego usługi w chmurze. Przeczytaj ten oficjalny dokument firmy IDC, którego opracowanie zleciła firma Microsoft, aby dowiedzieć się, w jaki sposób niezależni dostawcy oprogramowania na całym świecie spełnili rosnące wymagania klientów dotyczące zwinnych i inteligentnych mikrousług, korzystając z platformy Azure w chmurze.  Pobierz oficjalny dokument, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Ci niezależni dostawcy oprogramowania mogą doświadczyć średnio następujących korzyści: 59% wzrostu łącznego zysku rocznego. 44% wzrostu rocznego przychodu z ofert w chmurze. 58% krótszego czasu wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług oraz 350% więcej nowych ofert. Szybsze cykle wydawnicze i wzrost produktywności tworzenia aplikacji od 30% do 40% dzięki programowaniu metodą Agile i zautomatyzowanym testom. Niższe koszty pozyskiwania klientów, krótsze cykle zakupu oraz nowe możliwości związane z utrzymywaniem klientów. 

Wybieranie ścieżki migracji bazy danych na platformę Azure

Zwiększ bezpieczeństwo i obniż koszty, migrując obciążenia programu SQL Server do chmury przy użyciu platformy Azure. Przeczytaj oficjalny dokument Wybieranie ścieżki migracji bazy danych na platformę Azure, aby uzyskać wskazówki dotyczące przenoszenia lokalnych obciążeń baz danych do usługi Azure SQL Database: Uzyskaj informacje o strategiach migracji pozwalających oszczędzać koszty, takich jak korzyść użycia hybrydowego platformy Azure. Zobacz, jak wykorzystać ulepszone zabezpieczenia, wbudowane analizy i dynamiczną skalowalność. Uzyskaj instrukcje krok po kroku dotyczące planowania, optymalizowania i implementowania migracji do chmury. Usprawnij przejście do chmury dzięki narzędziom takim jak usługa Azure Database Migration Service. Już teraz zacznij analizować swoją ścieżkę do chmury i dowiedz się, jak migracja na platformę Azure pomaga zmniejszyć koszty administracyjne i zwiększyć produktywność.

Przewodnik specjalistów usługi Power BI po usłudze Azure Synapse Analytics

Aby projekty usługi Power BI odniosły sukces, niezbędna jest niezawodna skala, wydajność i funkcje zarządzania kosztami. I to jest dokładnie to, co znajdziesz w usłudze Azure Synapse Analytics — niezależnie od branży lub organizacji. Pobierz oficjalny dokument, aby poznać zalety usługi Azure Synapse, takie jak: Rozwiązywanie problemów związanych z silosami danych, ograniczeniami wydajności i złożonymi wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń. Korzystanie z nieograniczonej współbieżności, optymalizacji wydajności, scentralizowanych zabezpieczeń i ujednoliconego obszaru roboczego. Stosowanie ukierunkowanej na użytkownika końcowego unikatowej perspektywy w celu zaprojektowania i dostarczenia wysokowydajnych, skalowalnych, bezpiecznych i ekonomicznych rozwiązań analitycznych.

Przewodnik dewelopera dotyczący tworzenia rozwiązań do wydobywania wiedzy opartych na sztucznej inteligencji

Większość danych organizacji ma niestrukturalne formaty, takie jak pliki PDF, obrazy, klipy wideo, pliki audio i zestawy slajdów programu PowerPoint. W tych danych niestrukturalnych kryją się cenne informacje organizacji.  Dowiedz się, jak korzystać z wydobywania wiedzy, aby wyodrębniać strukturalne dane z niestrukturalnej zawartości i odnajdować informacje umożliwiające podejmowanie działań na podstawie wszystkich danych organizacji. Przeczytaj ten oficjalny dokument, aby: odkryć typowe przypadki użycia wydobywania wiedzy;  zacząć tworzyć własne rozwiązania do wydobywania wiedzy przy użyciu akceleratorów rozwiązań i przykładów kodu; dowiedzieć się, jak usługi Azure Cognitive Search i Azure Cognitive Services mogą ułatwić tworzenie rozwiązań do wydobywania wiedzy; znaleźć zasoby i najlepsze rozwiązania w celu zastosowania wydobywania wiedzy w swojej organizacji.

Zwiększ swoją dojrzałość analizy klientów

Dowiedz się, jak rozwijać swoje możliwości związane z analizą klientów, korzystając z tego bezpłatnego raportu firmy Forrester. Bez względu na to, czy jesteś początkującym, średnio zaawansowanym, czy zaawansowanym użytkownikiem analizy klientów, ten raport zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące zwiększania poziomu dojrzałości w sześciu obszarach o kluczowym znaczeniu: strategii, strukturze, danych, analizie, procesie i technologii. Na przykład: Struktura. Znajdź wskazówki dotyczące usuwania barier powodujących izolację danych i ludzi, aby zapewnić współpracę w całej organizacji. Dane/technologia. Wdrażaj technologie obsługujące pozyskiwanie i przygotowywanie danych o wysokiej jakości i zarządzanie nimi oraz przeprowadzaj optymalizacje wydajności i kosztów, które należy skalować. Strategia. Utwórz kulturę, w której ceni się oraz kładzie się nacisk na podejmowanie decyzji na podstawie szczegółowych informacji. Zacznij swoją podróż z analizą klientów lub przyspiesz ją.

Trzy podstawowe zasady pomyślnej chmury hybrydowej

Dowiedz się, jak łatwiej zarządzać infrastrukturą, szybciej wprowadzać innowacje i ulepszać zabezpieczenia przy użyciu chmury hybrydowej. Przeczytaj ten jednostronicowy dokument, aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z trzech podstawowych zasad tworzenia strategii chmury hybrydowej: Sieć — za pomocą sieci hybrydowej można łączyć i rozszerzać zasoby, pomagać w ochronie systemu oraz spójnie dostarczać aplikacje w celu zapewnienia doskonałego środowiska klienta. Zarządzanie tożsamościami i dostępem — utwórz wspólną tożsamość użytkownika na potrzeby uwierzytelniania i autoryzacji w kontekście wszystkich zasobów, niezależnie od lokalizacji. Zabezpieczenia— zarządzaj stanem zabezpieczeń chmury hybrydowej w ramach infrastruktury lokalnej, wielochmurowej i brzegowej z jednego miejsca.

Lepsza wydajność na platformie Azure: Korzyści wynikające z używania platformy Azure dla obciążeń Windows Server i SQL Server

Uzyskaj inteligentne zabezpieczenia, szybsze innowacje w aplikacjach i wyjątkowe oszczędności kosztów dzięki przeniesieniu lokalnych obciążeń systemu Windows Server i programu SQL Server na platformę Azure. Pobierz oficjalny dokument Lepsza wydajność na platformie Azure: Korzyści wynikające z używania platformy Azure dla obciążeń Windows Server i SQL Server i zobacz, jak platforma Azure pomaga w następujących działaniach:Bezproblemowa integracja całej infrastruktury lokalnej, chmurowej i brzegowej w środowisku hybrydowym. Przyspiesz innowacje aplikacji, danych i infrastruktury za pomocą w pełni zarządzanych usług. Uprość zarządzanie zabezpieczeniami za pomocą ujednoliconych inteligentnych narzędzi i ponad 90 wiodących w branży ofert rozwiązań do zapewniania zgodności. Uzyskaj wyjątkowe korzyści cenowe dla istniejących obciążeń systemu Windows Server i programu SQL Server.

SAP na platformie Azure: Zaufana ścieżka do inteligentnej sprzedaży detalicznej

Bądź na bieżąco z ciągle zmieniającym się środowiskiem sprzedaży detalicznej, migrując obciążenia SAP na platformę Azure. Zwiększaj elastyczność działalności sprzedaży detalicznej, wspieraj strategiczne innowacje i zapewniaj wysoką wydajność na dużą skalę przy użyciu efektywnej i elastycznej platformy w chmurze na potrzeby sprzedaży detalicznej. Przeczytaj ten oficjalny dokument i dowiedz się, jak osiągać następujące cele: Zachwycanie klientów spersonalizowanymi środowiskami uzyskiwanymi dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu danych i narzędziom do analizy.Umożliwianie pracownikom zapewnienia wyjątkowych doświadczeń w sklepie przez udostępnienie im informacji o kliencie, którego obsługują.Przewidywanie i zaspokajanie popytu za pomocą inteligentnego łańcucha dostaw.Zwiększanie wydajności i skracanie czasu uzyskiwania analiz dzięki połączonej elastyczności i innowacyjności rozwiązań SAP i Azure.