Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Video Tagging Demo 1

Frame by frame demo of video tagging API

Pokrewne wideo

Azure Network Watcher

Azure Mobile App - Under the Hood

Azure Mobile App Overview