Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Video Stabilization Demo 1

Shaky video stabilization demo 1

Pokrewne wideo

Get started with the Azure SDK for Go

Using PowerShell Core with Azure

Serverless APIs with Azure Function Proxies