Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Using Azure SQL Data Warehouse with ADLS Gen2

In this video we'll show you how to connect Azure SQL Data Warehouse with ADLS Gen2