Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Use Azure DocumentDB Hadoop Connector with Azure HDInsight

Learn how to provision a custom HDInsight cluster, run a Hive job on DocumentDB data, display the results in the Azure portal, and then delete the cluster.

Pokrewne wideo

DocumentDB Stored Procedures Best Practices

Using REST with DocumentDB

DocumentDB Support for Aggregates