Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Transfer an Azure subscription

If you want to hand over billing ownership of your Azure subscription to someone else, or change the account used to sign up for Azure, or move Azure subscription from one directory to another, you ca

Pokrewne wideo

Azure Hybrid Networking 101

Custom Domain HTTPS Support with Azure CDN

Using Azure CLI 2.0 from Docker