Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Enable SQL Database Geo Replication in Azure Portal

How to enable SQL Database Geo-Replication.

Pokrewne wideo

Get Intelligent Insights for Improving Azure SQL Database Performance

Improve Azure SQL Database Performance with Automatic Tuning

Create a SQL Database from Azure CLI 2.0