Pomiń nawigację

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Setting up Custom DNS Records to point to Azure Web Sites - with Stefan Schackow

Scott and Stefan hook up a custom CNAME DNS Record to an Azure Web Site…will it work? Or will they wait a day for DNS to propegate?

Pokrewne wideo

Get started with the Azure SDK for Go

Using Web App for Containers in a Multi-Tier Application

Azure Functions and the evolution of web jobs