Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Create a Web Hook or API Azure Function

In this Video, you will see how to create an Azure Function which consumes a GitHub Web Hook.

Pokrewne wideo

Azure SQL Database Case Study - SnelStart

Azure SQL Database Case Study - Umbraco

Azure AD Connect Health monitors on-premises AD Domain Services