Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Build 2015: SQL Data Warehouse

Azure SQL Data Warehouse, a fully managed relational data warehouse-as-a-service.

Pokrewne wideo

Top online retailer bets on Azure to provide a stellar experience for 13 million customers worldwide

Microsoft Accelerator Startup Roadshow 2016