Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Azure WebJobs 103 - Programming WebJobs in .NET with Pranav Rastogi

Pranav takes a HelloWorld Console and turns it into an Azure WebJob with the WebJobs SDK.

Pokrewne wideo

Azure Functions and the evolution of web jobs

Azure Web Jobs has a new UX

Exploring the Azure Service Profiler