Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Azure File Storage with Windows

Get started with Azure Files Storage for Windows.

Pokrewne wideo

Storage Explorer Overview

Connect to Azure Storage experience in Microsoft Azure Storage Explorer 0.8.0

Customize table columns in Microsoft Azure Storage Explorer