Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Azure Demo: Getting started with Azure DocumentDB on Node.js in Linux

Learn how to provision a Azure DocumentDB database account and store JSON documents in your Node.js application.

Pokrewne wideo

DocumentDB: Database-as-a-Service for MongoDB Developers

Azure DocumentDB Elastic Scale - Partitioning

DocumentDB Updates: Local Emulator and .NET Core Preview SDK