Pomiń nawigację

Azure 上的 Windows Server 終極指南

Zasób „Azure 上的 Windows Server 終極指南” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku 中文(繁體).

Opublikowano: 20.03.2018

透過將 Windows Server 工作負載帶到 Azure,為您的業務帶來更多的商機。因為 Azure 在 Windows Server 上執行,所以很輕易就可以將工作負載隨著現有的 Windows Server 技能、熟悉的工具和已確立的程序一起移轉。

下載本指南,了解 Azure 如何輕鬆地將 Windows Server 環境移轉或擴展到 Azure。您將發現:

• 在 Azure 中執行 Windows Server 工作負載的方法

• 如何將您的內部 IT 服務擴展到 Azure 以達成混合式創新

• 使用現有的 Windows Server 授權可以節省多少費用

• Azure 如何提供業界領先的安全性

資源以英文提供。Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.