Pomiń nawigację

基于 Azure 的 Windows Server 终极指南

Zasób „基于 Azure 的 Windows Server 终极指南” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku 中文(简体).

Opublikowano: 20.03.2018

将 Windows Server 工作负载迁移到 Azure 可以为你带来更多商机。由于 Azure 在 Windows Server 上运行,你可以轻松地迁移工作负载以及现有的 Windows Server 技能、熟悉的工具和既定的程序。

下载本指南,了解 Azure 如何支持你轻松地将 Windows Server 环境迁移或扩展到 Azure。你将发现:

• 在 Azure 中运行 Windows Server 工作负载的方法

• 如何将你的本地 IT 产品/服务扩展到 Azure 以进行混合创新

• 使用现有的 Windows Server 许可证可带来的成本效益

• Azure 如何提供业界领先的安全性

资源提供英语版本。


Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.