Pomiń nawigację

Azure 上の Windows Server 完全ガイド

Zasób „Azure 上の Windows Server 完全ガイド” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku 日本語.

Opublikowano: 20.03.2018

Windows Server ワークロードを Azure に移行することで、ビジネスの可能性はさらに広がります。Windows Server は Azure 上で実行できるため、これまでに蓄積した Windows Server のスキル、使い慣れたツール、検証され確立された手順を使ってワークロードを簡単に移行できます。

このガイドをダウンロードして、現在の Windows Server 環境を Azure に簡単に移行あるいは拡張する方法をご確認ください。このガイドでは以下の内容について解説します。

• Windows Server ワークロードを Azure で実行する方法

• オンプレミスの IT サービスを Azure に拡張し、ハイブリッド環境によるイノベーションを実現する方法

• 現在の Windows Server ライセンスにもたらされるコスト削減項目

• Azure が備える業界最高レベルのセキュリティ体制


Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.