Pomiń nawigację

La guida più completa a Windows Server in Azure

Zasób „La guida più completa a Windows Server in Azure” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku Italiano.

Opublikowano: 20.03.2018

Offri maggiori opportunità al tuo business trasferendo i workload di Windows Server in Azure. Poiché Azure viene eseguito in Windows Server, è facile migrare i workload unitamente alle competenze esistenti, agli strumenti familiari e alle procedure già in uso di Windows Server.

Scarica questa guida per comprendere in che modo Azure semplifica la migrazione o l'estensione dell'ambiente Windows Server in Azure. Scoprirai:

• Vari modi per eseguire i workload di Windows Server in Azure

• Come estendere le offerte IT locali in Azure per l'innovazione ibrida

• I risparmi conseguibili con le licenze Windows Server esistenti

• In che modo Azure garantisce un livello di sicurezza leader del settore

La risorsa è disponibile in inglese.

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.