Le guide ultime de Windows Server sur Azure

Ten zasób jest dostępny w języku: Français.

Opublikowano: 20.03.2018

Augmentez les opportunités de votre entreprise en intégrant vos charges de travail Windows Server à Azure. Comme Azure s’exécute sur Windows Server, il est facile de migrer vos charges de travail en même temps que vos compétences, outils habituels et procédures établies Windows Server.

Téléchargez ce guide et découvrez la facilité qu’offre Azure pour migrer ou étendre votre environnement Windows Server à Azure. Vous découvrirez :

• Des façons d’exécuter vos charges de travail Windows Server dans Azure

• Comment étendre vos offres informatiques sur site à Azure pour une innovation hybride

• Les économies réalisables grâce à vos licences Windows Server existantes

• Comment Azure garantit une sécurité de très haute qualité 


Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu dostarczania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Oświadczenie o ochronie prywatności.