Microsoft Azure PaaS 的總體經濟效應

Azure 平台即服務提供商務優勢並節省成本

Ten zasób jest dostępny w języku: 中文(繁體).

Opublikowano: 15.12.2016

您是否想要了解如何使用 Microsoft Azure 平台即服務 (PaaS) 驅動應用程式創新、產生新的營收並降低成本?客戶明白在其應用程式開發及部署使用 Azure PaaS,能讓投資獲得大量報酬;不過,許多客戶對於評估在其組織利用 Azure PaaS 的潛在效應,還缺少全面性的架構。為了更準確地評估 Azure PaaS 的經濟優勢,您可以使用 Forrester 的「總體經濟效應」(Total Economic Impact,TEI) 模型。請下載我們委託 Forrester Consulting 進行的研究<Microsoft Azure PaaS 的總體經濟效應>(The Total Economic Impact of Microsoft Azure),免費了解與使用 Microsoft Azure PaaS 相關聯的主要優勢、費用及風險,並進一步了解其對您的企業所代表的意義。

資源以英文提供。

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu dostarczania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Oświadczenie o ochronie prywatności.