Microsoft Azure PaaS의 총 경제적 영향

Azure Platform as a Service로 비즈니스 혜택 및 비용 절감 가능

Ten zasób jest dostępny w języku: 한국어.

Opublikowano: 27.10.2016

Microsoft Azure PaaS(Platform as a Service)를 사용하여 어떻게 응용 프로그램 혁신을 추진하고 새로운 수익을 창출하고 비용을 절감할 수 있는지 관심이 있으세요? 고객은 응용 프로그램 개발 및 배포에 Azure PaaS를 사용하여 매우 큰 투자 수익률을 실현할 수 있지만 많은 고객에게는 조직에서 Azure PaaS 활용에 대한 잠재적인 영향을 평가하는 프레임워크가 없습니다. Forrester에서 제공하는 총 경제적 영향(Total Economic Impact: TEI) 모델을 이용하면 Azure PaaS의 경제적 이점을 쉽게 파악할 수 있습니다. Forrester Consulting에서 수행한 의뢰 연구 “Microsoft Azure PaaS의 총 경제적 영향”을 무료로 다운로드하여 Microsoft Azure PaaS 사용과 관련된 이점, 비용, 위험에 대해 자세히 알아보고 귀사의 비즈니스에 어떤 의미가 있는지 심층적으로 파악해 보세요.

리소스는 영어로 제공됩니다.

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu dostarczania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Oświadczenie o ochronie prywatności.