Pomiń nawigację

VOD-Aspera-Wowza-AzureMediaServices Solution Template

autor: vcherukuri
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2016

Wowza end to end Solution template launches a stack which includes a End User Desktop, Aspera Transfer server, Storage Account, Azure Media Services, and Wowza Streaming Server

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
deploymentName Deployment Name of the Stack
desktopUsername Desktop Administrator Name
desktopAdminPassword Desktop Administrator Password
asperaUsername Aspera Server Administrator Name
asperaAdminPassword Aspera Server Administrator Password
wowzaUsername Wowza Streaming Server Administrator Name
wowzaAdminPassword Wowza Streaming Server Administrator Password
automationAccountName The account name must not be empty, and must not exceed 50 characters in length. The account name must start with a letter or number. The account name can contain letters, numbers, and dashes. The final character must be a letter or a number.
jobId Generate a Job ID (GUID) from https://www.guidgenerator.com/online-guid-generator.aspx
baseUri base uri for your git repo
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/vod-aspera-wowza-azuremediaservices/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/vod-aspera-wowza-azuremediaservices/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od vcherukuri