Deploy Moodle cluster on Centos

autor: vidya
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2016

This template deploys Moodle as a LAMP application on Centos. It creates a one or more Centos VM for the front end and a single VM for the backend. It does a silent install of Apache and PHP on the front end VM's and MySQL on the backend VM. Then it deploys Moodle on the cluster. It configures a load balancer for directing requests to the front end VM's. It also configures NAT rules to allow admin access to each of the VM's. It also sets up a moodledata data directory using file storage shared among the VM's. It then installs the selected version of Moodle on all the front end VM's. If specified, it also installs the corresponding version of the Microsoft Office 365 plugins for Moodle. After the deployment is successful, you can go to /moodle to start configuring Moodle.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
uniqueNamePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
adminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
adminPassword Password for the Virtual Machine administrator.
mySqlPassword Password for the MySQL 'root' admin user.
fullNameOfSite Full name of the Moodle site displayed in the UI.
shortNameOfSite Short name of the Moodle site.
moodleAdminUsername User name for the Moodle site administrator.
moodleAdminPassword Password for the Moodle site administrator.
moodleAdminEmail Email for the Moodle site administrator. It should be in the correct email address format such as: abc@xyz.com
webVMCount Number of web front end VMs to create.
vmSize The size of each web front end VM.
vmSizeDB The size of the database backend VM.
moodleVersion The Moodle version you want to install.
installOfficePlugins Do you want to install the Office 365 plugins for Moodle?

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-cluster-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-cluster-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od vidya