Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
AS2_DR_LogicApp_Name (brak opisu)
Edifact_DR_LogicApp_Name (brak opisu)
X12_DR_LogicApp_Name (brak opisu)
location Location of the Logic App.
Primary_IntegrationAccountResourceGroup (brak opisu)
Primary_IntegrationAccountName Integration Account Name
Secondary_IntegrationAccountName Integration Account Name
AS2_Primary_Connection_Name (brak opisu)
AS2_Primary_Connection_DisplayName (brak opisu)
AS2_Secondary_Connection_Name (brak opisu)
AS2_Secondary_Connection_DisplayName (brak opisu)
Edifact_Primary_Connection_Name (brak opisu)
Edifact_Primary_Connection_DisplayName (brak opisu)
Edifact_Secondary_Connection_Name (brak opisu)
Edifact_Secondary_Connection_DisplayName (brak opisu)
X12_Primary_Connection_Name (brak opisu)
X12_Primary_Connection_DisplayName (brak opisu)
X12_Secondary_Connection_Name (brak opisu)
X12_Secondary_Connection_DisplayName (brak opisu)

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure