Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

JBoss EAP on RHEL (stand-alone VM)

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2022

This template allows you to create a RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 and also deploy a web application called JBoss-EAP on Azure, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Linux VM user account name
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine
adminPasswordOrSSHKey Password or SSH key for the Virtual Machine
jbossEAPUserName User name for JBoss EAP Manager
jbossEAPPassword Password for JBoss EAP Manager
rhelOSLicenseType Select the of RHEL OS License Type for deploying your Virtual Machine. Please read through the guide and make sure you follow the steps mentioned under section 'Licenses, Subscriptions and Costs' if you are selecting BYOS
rhsmUserName User name for Red Hat subscription Manager
rhsmPassword Password for Red Hat subscription Manager
rhsmPoolEAP Red Hat Subscription Manager Pool ID (Should have EAP entitlement)
rhsmPoolRHEL Red Hat Subscription Manager Pool ID (Should have RHEL entitlement). Mandartory if you select the BYOS RHEL OS License Type
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated
location Location for all resources
vmSize The size of the Virtual Machine

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jboss/jboss-eap-standalone-rhel/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jboss/jboss-eap-standalone-rhel/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure