Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a Hub and Spoke topology sandbox

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2021

This template creates a basic hub-and-spoke topology setup. It creates a Hub VNet with subnets DMZ, Management, Shared and Gateway (optionally), with two Spoke VNets (development and production) containing a workload subnet each. It also deploys a Windows Jump-Host on the Management subnet of the HUB, and establishes VNet peerings between the Hub and the two spokes.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
windowsOSVersion The Windows version for Windows Jump-host VM.
winVmSize Size for Windows jump-host VM
winVmUser Username for Windows jump-host VM
winVmPassword Password for Windows jump-host VM. The password must be between 6-72 characters long and must satisfy at least 3 of password complexity requirements from the following: 1) Contains an uppercase character 2) Contains a lowercase character 3) Contains a numeric digit 4) Contains a special character 5) Control characters are not allowed
winVmDnsPrefix DNS Label for Windows jump-host VM.
deployVpnGateway Whether or not to deploy a VPN Gateway in the Hub
gatewaySku The SKU of the Gateway, if deployed
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/hub-and-spoke-sandbox/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/hub-and-spoke-sandbox/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Victor Dantas Mehmeri