Pomiń nawigację

Deploys a N node Gluster File System

autor: Paige Liu
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015

This template deploys a 2, 4, 6, or 8 node Gluster File System with 2 replicas on CentOS 6.5

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
hostOs OS to install on the host system
storageAccountName Prefix of storage account name, each node lives in its own storage account
scaleNumber Number of nodes in the gluster file system
virtualNetworkName virtual network the nodes will be created in
adminUsername ssh user name
adminPassword ssh password
vmSize VM size for the nodes
vmNamePrefix VM name prefix, a number will be appended for each node
vmIPPrefix VM IP prefix, a number will be appened for each node
vnetAddressPrefix virtual network CIDR in which the cluster will be created
gfsSubnetName name of the subnet for the Gluster nodes
gfsSubnetPrefix CIDR of the subnet for the Gluster nodes
customScriptFilePath GitHub location of the custom script that configures Gluster
customScriptCommandToExecute command to run the custom script
volumeName Gluster file system volume name
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure