Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Budget

autor: theelderwand
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2021

This template shows how to create a budget under a subscription.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
budgetName Name of the Budget. It should be unique within a resource group.
amount The total amount of cost or usage to track with the budget
timeGrain The time covered by a budget. Tracking of the amount will be reset based on the time grain.
startDate The start date must be first of the month in YYYY-MM-DD format. Future start date should not be more than three months. Past start date should be selected within the timegrain preiod.
endDate The end date for the budget in YYYY-MM-DD format. If not provided, we default this to 10 years from the start date.
firstThreshold Threshold value associated with a notification. Notification is sent when the cost exceeded the threshold. It is always percent and has to be between 0.01 and 1000.
secondThreshold Threshold value associated with a notification. Notification is sent when the cost exceeded the threshold. It is always percent and has to be between 0.01 and 1000.
contactRoles The list of contact roles to send the budget notification to when the threshold is exceeded.
contactEmails The list of email addresses to send the budget notification to when the threshold is exceeded.
contactGroups The list of action groups to send the budget notification to when the threshold is exceeded. It accepts array of strings.
resourceGroupFilterValues The set of values for the resource group filter.
meterCategoryFilterValues The set of values for the meter category filter.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.consumption/create-budget/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.consumption/create-budget/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure