Couchbase cluster on Ubuntu VMs

Ostatnia aktualizacja: 2015-04-20

This template installs and configures Small, Medium or Large size Couchbase Server 4.5 cluster on Ubuntu version 12 Virtual Machines.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Admin username used when provisioning virtual machines and administering Couchbase Server
adminPassword Admin password used when provisioning virtual machines and administering Couchbase Server
storageAccountNamePrefix Storage account name
virtualNetworkName Virtual Network
clusterName The name of the Couchbase cluster
tshirtSize T-shirt size of the Couchbase Server cluster - Small is 3 x Standard_A2 nodes, Medium is 4 x Standard_A6 nodes and Large is 5 x Standard_D14.
cbPackageDownloadBase Couchbase package download location
cbPackage Couchbase package to install
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the Ubuntu Linux or Windows Server jumpbox VM that can be used to access the nodes

Korzystanie z szablonu

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure
Wiersz polecenia
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure