Pomiń nawigację

CI/CD & Containerized App Deployment with Docker Enterpise and CloudBees Jenkins

Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017

This quick start launches a stack that allows you to Build, Run & Ship Containerized Applications using Docker Enterprise Edition and CloudBees Jenkins. This integrated stack is ready to use pre production environment.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location The location where the solution will be deployed.
jenkinsDnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Jenkins Operations Center Web Front-End.
jenkinsUsername Admin User name for SSH Cloudbees Jenkins related Virtual Machines.
jenkinsPassword Admin Password for SSH Cloudbees Jenkins related Virtual Machines.
jenkinsAdminPassword Password for the 'admin' user on jenkins initial security setup.
size Size of your CloudBees Jenkins Platform deployment.
ucpControllerCount Number of UCP Controller VMs
ucpNodeCount Number of UCP node VMs
ucpDtrNodeCount Number of DTR node VMs
dockerAdminUsername OS Admin User Name for UCP Controller Nodes, UCP Nodes and DTR Nodes
dockerAdminPassword OS Admin password
controllerLbPublicIpDnsName DNS label of Public IP for Controller Load Balancer
nodeLbPublicIpDnsName DNS label for UCP Nodes Load Balancer
nodeDtrLbPublicIpDnsName DNS label of Public IP for DTR Load Balancer
ucpLicenseKey License Key for UCP (Url)
ucpAdminPassword Password for UCP Admin Account
baseUrl Base URL for Artifacts

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cloudbeesjenkins-dockerdatacenter/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cloudbeesjenkins-dockerdatacenter/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Mazhar Hussain Warsi