Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 1,068. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

(++)Ethereum on Ubuntu

This template deploys a (++)Ethereum client on a Ubuntu virtual machines

ililic Autor: Igor Lilic,
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2021

1 VM in vNet - Multiple data disks

This template creates a single VM running Windows Server 2016 with multiple data disks attached.

jamesbannan Autor: jamesbannan,
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2021

101-1vm-2nics-2subnets-1vnet

Creates a new VM with two NICs which connect to two different subnets within the same VNet.

lmoxiel Autor: Christopher Jackson,
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2021

2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

ypitsch Autor: ypitsch,
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2022

2 VMs in a Load Balancer and configure NAT rules on the LB

This template allows you to create 2 Virtual Machines in an Availability Set and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

mahthi Autor: Mahesh Thiagarajan,
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2021

2 VMs in a Load Balancer and load balancing rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines under a Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

ypitsch Autor: ypitsch,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Creates 2 new VMs with a NIC each, in two different subnets within the same VNet. Sets service endpoint on one of the subnets and secures storage account to that subnet.

AnithaAdusumilli Autor: Anitha Adusumilli,
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2021

ASP.NET app

This template allows you to create an App Service for deploying a ASP.NET app.

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2021

ASR Runbooks

Deploys Automation Runbooks for ASR Recovery Plans

krnese Autor: Kristian Nese,
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021

Add KeyVault Access Policy

Add an access policy to an existing KeyVault without removing existing policies.

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2021

Add a subnet to an existing VNET

This template allows you to add a subnet to an existing VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET

singhkays Autor: Kay Singh,
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2021

Add an NSG with Redis security rules to an existing subnet

This template allows you to add an NSG with preconfigured Azure Redis Cache security rules to an existing subnet within a VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET.

asasine Autor: Adam Sasine,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Add an existing storage account to OMS

This template adds a storage account into OMS Log Analytics and select multiple tables for ingestion.

krnese Autor: Kristian Nese,
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021

Add custom domain and custom certificate with Front Door

This template onboards and secures a custom domain with Front Door with a customer-managed certificate

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021

Add custom domain and managed certificate with Front Door

This template onboards and secures a custom domain with Front Door

pichandwork Autor: pichandwork,
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021

Add endpoint to existing Traffic Manager profile

Example template to add a external endpoint to an existing Azure Traffic Manager profile

asudbring Autor: Allen Sudbring,
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2021

Add multiple VMs into a Virtual Machine Scale Set

This template will create N number of VM's with managed disks, public IPs and network interfaces. It will create the VMs in a Virtual Machine Scale Set in Flexible Orchestration mode. They will be provisioned in a Virtual Network which will also be created as part of the deployment

fitzgeraldsteele Autor: Fitzgerald Steele,
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2021

Airflow Docker Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy a puckel/docker-airflow image (latest tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL

savjani Autor: Parikshit Savjani,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

A template for deploying Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

HamzaBoukraa Autor: HamzaBoukraa,
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021

Alert for Backend Last Byte Response metric.

Use such templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni Autor: jaesoni,
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2022

Alert for Unhealthy Host Count metric.

Use such templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni Autor: jaesoni,
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2022

Alert for misconfigured Key Vault on Application Gateway.

Use such templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni Autor: jaesoni,
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2022