Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 1,008. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

# Create a new encrypted managed disks windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted managed disks windows vm using the server 2k12 gallery image.

SudhakaraReddyEvuri Autor: Sudhakara Reddy Evuri,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

# Create a new encrypted windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted windows vm using the server 2k12 gallery image.

aravindthoram Autor: Aravind Thoram,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

(++)Ethereum on Ubuntu

This template deploys a (++)Ethereum client on a Ubuntu virtual machines

ililic Autor: Igor Lilic,
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2021

1 VM in vNet - Multiple data disks

This template creates a single VM running Windows Server 2016 with multiple data disks attached.

jamesbannan Autor: jamesbannan,
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2021

101-1vm-2nics-2subnets-1vnet

Creates a new VM with two NICs which connect to two different subnets within the same VNet.

lmoxiel Autor: Christopher Jackson,
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2021

2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

ypitsch Autor: ypitsch,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

2 VMs in a Load Balancer and configure NAT rules on the LB

This template allows you to create 2 Virtual Machines in an Availability Set and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

mahthi Autor: Mahesh Thiagarajan,
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2021

2 VMs in a Load Balancer and load balancing rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines under a Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

ypitsch Autor: ypitsch,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Creates 2 new VMs with a NIC each, in two different subnets within the same VNet. Sets service endpoint on one of the subnets and secures storage account to that subnet.

AnithaAdusumilli Autor: Anitha Adusumilli,
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2021

ASP.NET app

This template allows you to create an App Service for deploying a ASP.NET app.

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2021

ASR Runbooks

Deploys Automation Runbooks for ASR Recovery Plans

krnese Autor: Kristian Nese,
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021

Add KeyVault Access Policy

Add an access policy to an existing KeyVault without removing existing policies.

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2021

Add a subnet to an existing VNET

This template allows you to add a subnet to an existing VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET

singhkays Autor: Kay Singh,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Add an NSG with Redis security rules to an existing subnet

This template allows you to add an NSG with preconfigured Azure Redis Cache security rules to an existing subnet within a VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET.

asasine Autor: Adam Sasine,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Add an existing storage account to OMS

This template adds a storage account into OMS Log Analytics and select multiple tables for ingestion.

krnese Autor: Kristian Nese,
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021

Add multiple VMs into a Virtual Machine Scale Set

This template will create N number of VM's with managed disks, public IPs and network interfaces. It will create the VMs in a Virtual Machine Scale Set in Flexible Orchestration mode. They will be provisioned in a Virtual Network which will also be created as part of the deployment

fitzgeraldsteele Autor: Fitzgerald Steele,
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2021

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 Autor: Guanyu Wang,
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2021

Airflow Docker Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy a puckel/docker-airflow image (latest tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL

savjani Autor: Parikshit Savjani,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

A template for deploying Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

HamzaBoukraa Autor: HamzaBoukraa,
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021

Alert to Slack with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will post a message to a slack channel that you specify. You need to have a slack account to use this template.

jeffhollan Autor: Jeff Hollan,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Alert to queue with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook. When the Logic app is triggered, it will add the payload you pass to an Azure Storage queue that you specify. You can add this webhook to an Azure Alert and then whenever the Alert fires, you'll get that item in the queue.

jeffhollan Autor: Jeff Hollan,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Alert to text message with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will send you a text message with the details of the alert. It uses the go.gl URL shortening service to include a link to the portal to see the resource.

jeffhollan Autor: Jeff Hollan,
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2021

Alsid Syslog/Sentinel proxy

This template creates and configures a Syslog server with an onboarded Azure Sentinel Agent for a specified workspace.

Azomasiel Autor: Julien CLEMENT,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021