Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 1,067. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual network

asudbring Autor: Allen Sudbring,
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021

Azure Cosmos DB account SQL API with analytical store

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with a database and container configured with analytical store.

markjbrown Autor: Mark Brown,
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021

Create a Eventhub namespace and geo-recovery configuration

This template enables you to deploy a Service Bus namespace with a Basic/Standard SKU.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021

Load Balancer with 2 VIPs, each with one LB rule

This template allows you to create a Load Balancer, 2 Public IP addresses for the Load balancer (multivip), Virtual Network, Network Interface in the Virtual Network & a LB Rule in the Load Balancer that is used by the Network Interface.

ypitsch Autor: ypitsch,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Create a Standard Storage Account

This template creates a Standard Storage Account

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2022

Azure Function app and an HTTP-triggered function

This example deploys an Azure Function app and an HTTP-triggered function inline in the template. It also deploys a Key Vault and populates a secret with the function app's host key.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2021

Web App integration with Key Vault

Deploy a Web App certificate from Key Vault secret and use it for creating SSL binding

akurmi Autor: Ashish Kurmi,
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021

Create a web app on Azure with Java 13 and Tomcat 9 enabled

This template creates a web app on azure with Java 13 and Tomcat 9 enabled allowing you to run Java applications in Azure. Template was authored by Donovan Brown of Microsoft.

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Create a Web App + Redis Cache + SQL DB with a template

This template creates an Azure Web App with Redis cache and a SQL Database.

steved0x Autor: Steve Danielson,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Install Public Certificate in App Service

Install a Public Certificate in App Service. Once a public certificate is installed by deploying this template, it would be accessible to App Service code for consumption. This is supported only on dedicated App Service Plans. If your App Service is hosted on a public scale unit then you can only install certificates in CurrentUser-Personal certificate store. For App Service Environments, LocalMachine-Personal certificate store is also supported

akurmi Autor: Ashish Kurmi,
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021

Create Device Update for IoT Hub account, instance, IoT Hub.

This template creates an account, and an instance and a hub to link the instance with. It configures the hub with the necessary access polices, routes, and consumer group.

abatishchev Autor: Alexander Batishchev,
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2021

Create an Azure Machine Learning compute instance

This template creates an Azure Machine Learning compute instance on behalf of another user with a sample inline setup script

vijetajo Autor: vijetajo,
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2021

Create a Machine Learning Service HDInsight cluster

This template creates a Machine Learning Service HDInsight cluster

ragargms Autor: ragargms,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create an Azure ADLS Datastore

This template creates a ADLS datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Deploy Private 5G Core dashboard

This template creates a Private 5G Core dashboard to be used with an existing private mobile network deployment that is connected to Log Analytics.

rainbowFi Autor: rainbowFi,
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2022

Create a new mobile network site

This template creates a new site with associated 5G packet core resources. It can optionally be deployed to a Kubernetes cluster running on an Azure Stack Edge device.

rainbowFi Autor: rainbowFi,
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2022

Create an Application Gateway

This template creates an application gateway in a virtual network and sets up load balancing rules for any number of virtual machines

rajinders Autor: Rajinder Singh,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2021

Create an Application Gateway

This template deploys an Application Gateway with enhanced probe functionality.

bwanner Autor: Benjamin Wanner,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Enable encryption on a running Linux VM without AAD

This template enables encryption on a running Linux VM without needing AAD application details

Azure Autor: Microsoft Azure,
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021

Multi VM Template with Managed Disk

This template will create N number of VM's with managed disks, public IPs and network interfaces. It will create the VMs in a single Availability Set. They will be provisioned in a Virtual Network which will also be created as part of the deployment

sameeraman Autor: Sameera Perera,
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021

Create a VM in a new or existing vnet from a generalized VHD

This template creates a VM from a generalized VHD and let you connect it to a new or existing VNET that can reside in another Resource Group than the virtual machine

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021

Add multiple VMs into a Virtual Machine Scale Set

This template will create N number of VM's with managed disks, public IPs and network interfaces. It will create the VMs in a Virtual Machine Scale Set in Flexible Orchestration mode. They will be provisioned in a Virtual Network which will also be created as part of the deployment

fitzgeraldsteele Autor: Fitzgerald Steele,
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2021

Azure Bastion as a Service

This template provisions Azure Bastion in a Virtual Network

robotechredmond Autor: Keith Mayer,
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021