Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 1,008. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create Premium Redis Cache with data persistence

This template shows how to configure persistence in a premium Azure Redis Cache instance.

steved0x Autor: Steve Danielson,
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2021

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

mcollier Autor: Michael S. Collier,
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021

Create a zero touch Azure Cosmos account and Azure Web App

This template creates an Azure Cosmos account, injects the Cosmos DB endpoint and keys into Azure Web App settings, then deploys an ASP MVC web app from GitHub.

markjbrown Autor: Mark Brown,
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021

Create an on-demand SFTP Server with persistent storage

This template demonstrates an on-demand SFTP server using an Azure Container Instance (ACI).

bhummerstone Autor: Ben Hummerstone,
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to another folder in the storage.

djpmsft Autor: Daniel Perlovsky,
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021

Create a WordPress site

This template creates a WordPress site on Container Instance

wenwu449 Autor: Wenjun Wu,
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021

Deploy a Spark cluster in Azure HDInsight

This template allows you to create a Spark cluster in Azure HDInsight.

guyhay Autor: Guy Haycock,
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021

Create a Private AKS Cluster

This sample shows how to create a private AKS cluster in a virtual network along with a jumpbox virtual machine.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021

Front Door Standard/Premium with Application Gateway origin

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) and an Application Gateway instance, and uses an NSG and WAF policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021

Front Door Standard/Premium

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview).

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021

Front Door Standard/Premium with rate limit

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a web application firewall with a rate limit rule.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021

Front Door Standard/Premium with rule set

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a rule set.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021

Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

A template for deploying Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

HamzaBoukraa Autor: HamzaBoukraa,
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021

Front Door Standard/Premium with WAF and custom rule

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a web application firewall with a custom rule.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021

Front Door Standard/Premium with geo-filtering

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a web application firewall with a geo-filtering rule.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021

Create a Network Watcher

This template creates a Network Watcher resource.

vmehmeri Autor: Victor Dantas Mehmeri,
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2021

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 Autor: Guanyu Wang,
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2021

Create a App Services Managed Certificate

Create Managed Certificate (Free) APEX (root domain) for WebApp

coelho5br Autor: Eduardo Almeida,
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2021

SharePoint 2019 / 2016 / 2013 fully configured

Create a SharePoint 2019 / 2016 / 2013 farm with a web application set with Windows and ADFS authentication, and some path based and host-named site collections. It also provisions User Profiles and Apps service applications and installs claims provider LDAPCP.

Yvand Autor: Yvan Duhamel,
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2021

Dokku Instance

Dokku is a mini-heroku-style PaaS on a single VM.

dokku Autor: Dokku,
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2021

VM Using Managed Identity for Artifact Download

This template shows how to use a managed identity to download artifacts for the virtual machine's custom script extension.

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2021

Create Recovery Services Vault with backup policies

This template creates a Recovery Services Vault with backup policies and configure optional features such system identity, backup storage type, cross region restore and diagnostics logs and a delete lock.

tw3lveparsecs Autor: tw3lveparsecs,
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2021

Deploys a static website

Deploys a static website with a backing storage account

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2021

Install Configuration Manager Tech Preview Lab in Azure

This template creates new Azure VMs. It configures a new AD domain controler , a new standalone primary site with SQL Server, a remote site system server with Management Point and Distribution Point and client(options).

YuanhengYang Autor: YuanhengYang,
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021