Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 1,007. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

MySQL MHA Haproxy

This template deploys a MySQL MHA + Haproxy solution: the objective of MHA is automating master failover and slave promotion within short (usually 10-30 seconds) downtime, without suffering from replication consistency problems, without spending money for lots of new servers, without performance penalty, without complexity (easy-to-install), and without changing existing deployments; Haproxy is the interface which apps access mysql

251744647 Autor: 251744647,
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2021

MongoDB Sharding Cluster

This template deploys a MongoDB Sharding Cluster on CentOS and enables Zabbix monitoring

251744647 Autor: 251744647,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Deploy an Openvpn Access Server

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an openvpn access server. It creates an Ubuntu VM, does a silent install of openvpn access server, then make the basic server network settings: define the VPN Server Hostname to be the VM's public ip's DNS name

251744647 Autor: 251744647,
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021

Deploy a PostgreSQL Server on Ubuntu Virtual Machine

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy a postgresql server. It creates an Ubuntu VM, does a silent install of MySQL server, version:9.3.5

251744647 Autor: 251744647,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Azure MongoDB Sharding Cluster

This template deploys a MongoDB Sharding Cluster on CentOS

251744647 Autor: 251744647,
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021

website cluster

This template deploys a website cluster and enables Zabbix monitoring, and allows user to define the number of web servers.

251744647 Autor: 251744647,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Deploy a MySQL Server

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy a MySQL server. It creates an Ubuntu VM, does a silent install of MySQL server, version:5.6

251744647 Autor: 251744647,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Lamp on Ubuntu

This template deploys a Lap(linux+apache2+php5) node and a configurable number of Mysql(mysql server 5.5) nodes on Ubuntu virtual machines

251744647 Autor: 251744647,
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021

Deploy Xfce Desktop

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy Xfce Desktop on the VM. It creates an Ubuntu VM, does a silent install of Xfce desktop and xrdp

251744647 Autor: 251744647,
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2021

MongoDB Replica Set

This template deploys a MongoDB Replica Set on CentOS and enables Zabbix monitoring

251744647 Autor: 251744647,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Azure Traffic Manager VM example with Availability Zones

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile load-balancing across multiple virtual machines placed in Availability Zones.

aaronlower Autor: Aaron Lower,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

WS2016 Storage Spaces Direct (S2D) SOFS - Availability Zones

This template creates Azure VMs on an existing VNET, and it provisions them as a Windows Server 2016 Storage Spaces Direct (S2D) Scale-Out File Server (SOFS) cluster.

aaronlower Autor: Aaron Lower,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

VMs in Availability Zones with a Load Balancer and NAT

This template allows you to create Virtual Machines distributed across Availability Zones with a Load Balancer and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

aaronlower Autor: Aaron Lower,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Deploy a 3 node Percona XtraDB Cluster in Availability Zones

This template deploys a 3 node MySQL high availability cluster on CentOS 6.5 or Ubuntu 12.04

aaronlower Autor: Aaron Lower,
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021

Virtual Machine Scaleset example using Availability Zones

This template creates a VMSS placed in separate Availability Zones with a load balancer.

aaronlower Autor: Aaron Lower,
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2021

Create an Azure ADLS Datastore

This template creates a ADLS datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create Tabular Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a tabular dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a Databricks File System Datastore

This template creates a Databricks File System datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a File Share Datastore

This template creates a file share datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create an Azure SQL Datastore

This template creates a SQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create File Dataset in AML workspace from Web URL

This template creates a file dataset from Web URL in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create an Azure MySQL Datastore

This template creates a MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create Tabular Dataset from SQL/PostgreSQL/MySQL Datastore

This template creates a tabular dataset from SQL query in SQL/PostgreSQL/MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create File Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a file dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021