Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 104. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Logic App to email reports on backup and restore jobs

Create a Logic App to send reports on your backup and restore jobs via email

VinothJeyaraman55 Autor: VinothJeyaraman55,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Airflow Docker Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy a puckel/docker-airflow image (latest tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL

savjani Autor: Parikshit Savjani,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Logic App to email detailed backup reports

Create a Logic App to send reports on backup instances, usage, jobs, policies, policy adherence, and optimization opportunities via email.

VinothJeyaraman55 Autor: VinothJeyaraman55,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Logic App to email reports on backup policy adherence

Create a Logic App to send reports on backup policy adherence of your backup instances via email

VinothJeyaraman55 Autor: VinothJeyaraman55,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Logic App to email summary reports on backups

Create a Logic App to send summary reports on your backups via email.

VinothJeyaraman55 Autor: VinothJeyaraman55,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Logic App to email reports on backup cost optimizmation

This template deploys a Logic App that sends periodic reports on inactive backup resources, possible backup schedule optimizations and possible backup retention optimizations, to a specified set of email addresses.

VinothJeyaraman55 Autor: VinothJeyaraman55,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Retrieve Azure Storage access keys in ARM template

This template will create a Storage account, after which it will create a API connection by dynamically retrieving the primary key of the Storage account. The API connection is then used in a Logic App as a trigger polling for blob changes. The complete scenario can be found on https://blog.eldert.net/retrieve-azure-storage-access-keys-in-arm-template.

EldertGrootenboer Autor: Eldert Grootenboer,
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021

Web App with a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search

This template provisions a Web App, a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search and Application Insights.

LarssonOskar Autor: LarssonOskar,
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021

Scalable Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild Autor: Sunitha Muthukrishna,
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021

Correlating messages over Logic Apps using Service Bus

which shows how we can correlate messages over Logic Apps using Azure Service Bus

EldertGrootenboer Autor: Eldert Grootenboer,
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2021

eShop Website with ILB ASE

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

TylerLu Autor: Tyler Lu,
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021

Application Gateway for a Web App with IP Restriction

This template creates an application gateway in front of an Azure Web App with IP restriction enabled on the Web App.

MCKLMT Autor: Mickaël Mottet,
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021

Buffalo Web App

Start running your Golang Buffalo Application on Azure quickly and cheaply.

marstr Autor: Martin Strobel,
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2021

Create a Web App + Redis Cache + SQL DB with a template

This template creates an Azure Web App with Redis cache and a SQL Database.

steved0x Autor: Steve Danielson,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Web App with a custom domain and optional SSL binding

Create a web app and with a custom domain and optionally add SSL certificate for https encryption.

akurmi Autor: Ashish Kurmi,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

pankajsn Autor: Pankaj Singh Negi,
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021

Create a web app on Azure with Java 13 and Tomcat 9 enabled

This template creates a web app on azure with Java 13 and Tomcat 9 enabled allowing you to run Java applications in Azure. Template was authored by Donovan Brown of Microsoft.

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Sonarqube Docker Web App on Linux with MySQL

This template provides a easy way to deploy a Sonarqube docker image (alpine tag) on a Linux Web App with Azure database for MySQL

lfraile Autor: lfraile,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Node App Service

This template allows you to create an App Service for deploying a Node app.

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

WebApp consuming a Azure SQL Private Endpoint

This template shows how to create a Web app that consumes a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 Autor: Mauricio Blanco,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Creates a function app with managed service identity.

Creates a function app with managed service identity enabled with Application Insights set up for logs and metrics.

eamonoreilly Autor: Eamon O'Reilly,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Flask app service

This template allows you to create an App Service for deploying a Flask app.

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Web App with Private Endpoint

This template allows you to create a Web App and expose it through Private Endpoint

Ericgre Autor: Eric Grenon,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Django app

This template allows you to create an App Service for deploying a Django app.

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021