Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 104. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create Function App and private endpoint-secured Storage

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

gabesmsft Autor: gabesmsft,
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

SonarQube on Web App with PostgreSQL and VNet integration

This template provides easy to deploy SonarQube to Web App on Linux with PostgreSQL Flexible Server, VNet integration and private DNS.

erudinsky Autor: Evgeny Rudinsky,
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2022

Create a Web App plus Redis Cache using a template

This template creates an Azure Web App with Redis cache.

cephalin Autor: Cephas Lin,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Provision a function app on a Consumption plan

This template provisions a function app on a Consumption plan, which is a dynamic hosting plan. The app runs on demand and you're billed per execution, with no standing resource committment. There are other templates available for provisioning on a dedicated hosting plan.

mattchenderson Autor: Matthew Henderson,
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2022

Create a CDN Profile, a CDN Endpoint and a Web App

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a Web App as the origin

kuangweizhang Autor: Kuangwei(Kevin) Zhang,
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2022

App Service Quickstart - Windows app

This template is to be used with http://docs.microsoft.com/azure/app-service/quickstart-arm-template

msangapu-msft Autor: Mangesh Sangapu,
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2022

Front Door Standard/Premium with App Service origin

This template creates a Front Door Standard/Premium, an App Service, and configures the App Service to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2022

Web App on Linux with Azure database for MySQL

This template provides a way to deploy Web Apps on Linux with Azure database for MySQL.

SunBuild Autor: Sunitha Muthukrishna,
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2022

App Service Quickstart - Linux App

This template is to be used with http://docs.microsoft.com/azure/app-service/quickstart-arm-template

msangapu-msft Autor: Mangesh Sangapu,
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2022

Azure Cosmos DB Account with Web App

This template deploys an Azure Cosmos DB account, an App Service Plan, and creates a Web App in the App Service Plan. It also adds two Application settings to the Web App that reference the Azure Cosmos DB account endpoint. This way solutions deployed to the Web App can connect to the Azure Cosmos DB account endpoint using those settings.

nzthiago Autor: Thiago Almeida,
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2022

Application Gateway with internal API Management and Web App

Application Gateway routing Internet traffic to a virtual network (internal mode) API Management instance which services a web API hosted in an Azure Web App.

mcollier Autor: Michael S. Collier,
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2021

Web App with Managed Identity, SQL Server and ΑΙ

Simple example to deploy Azure infrastructure for app + data + managed identity + monitoring

MarcusFelling Autor: Marcus Felling,
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2021

Web App with VNet Injection and Private Endpoint.

This template allows you to create a secure end to end solution with two web apps, front end and back end, front end will consume securely the back through VNet injection and Private Endpoint

Ericgre Autor: Eric Grenon,
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2021

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

mcollier Autor: Michael S. Collier,
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021

Create a zero touch Azure Cosmos account and Azure Web App

This template creates an Azure Cosmos account, injects the Cosmos DB endpoint and keys into Azure Web App settings, then deploys an ASP MVC web app from GitHub.

markjbrown Autor: Mark Brown,
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021

Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

A template for deploying Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

HamzaBoukraa Autor: HamzaBoukraa,
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021

Create a App Services Managed Certificate

Create Managed Certificate (Free) APEX (root domain) for WebApp

coelho5br Autor: Eduardo Almeida,
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2021

Web App w/ Application Insights sending to Log Analytics

This template will is to help support the new API versions of microsoft.insights/components. Starting with 2020-02-02-preview WorkspaceID will be required when creating Application Inisghts.This template will deploy the App Service Plan, App Service, Application Insights, Log Analytics Workspace and hook it all together.

JFolberth Autor: JFolberth,
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2021

Web App with custom Deployment slots

This template provides an easy way to deploy a web app with custom deployment slots on Azure Web Apps.

SriRamTKS Autor: SriRam SambaSivan,
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2021

Create an AppServicePlan and App in an ASEv3

Create an AppServicePlan and App in an ASEv3

SamLinTW Autor: SamLinTW,
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2021

Azure Function app and an HTTP-triggered function

This example deploys an Azure Function app and an HTTP-triggered function inline in the template. It also deploys a Key Vault and populates a secret with the function app's host key.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2021

Enterprise Governance-AppService, SQL DB, AD, OMS, Runbooks

Cloud adoption for an Enterprise, small or large, require responsible and efficient governance models to derive value from their cloud deployments. CloudWise (a code-name for the solution), is a composite solution available from Azure Partner QuickStarts, is an adoption enabler for Customers, System Integrators and Partners alike, that delivers a self-serviceable, automated governance and operations solution, focused on Optimizing Your Costs, Improve Your Application(s) Reliability, Reducing Business Risk. The solution highlights the core governance pillars of Visibility and Control.

consultguru Autor: Gururaj Pandurangi,
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2021

Alert to text message with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will send you a text message with the details of the alert. It uses the go.gl URL shortening service to include a link to the portal to see the resource.

jeffhollan Autor: Jeff Hollan,
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2021

Azure Traffic Manager web app example

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile for an App Service.

Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021