Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 2. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create an Environment with an Event Hub Event Source

This template enables you to deploy a Time Series Insights environment that is configured to consume events from an Event Hub.

sandshadow Autor: Eric Dettinger,
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2021

Create a Pay As You Go (PAYG) Environment with an IoT Hub

This template enables you to deploy a Pay As You Go (PAYG) Time Series Insights environment that is configured to consume events from an IoT Hub.

bvanderlugt Autor: Blair Vanderlugt,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021