Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 4. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

SQL Server VM with performance optimized storage settings

Create a SQL Server Virtual Machine with performance optimized storage settings on PremiumSSD

sam0227 Autor: Feng Hong,
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Deploy SQL Always ON setup with existing SQL Virtual Machines

Deploy SQL Always ON setup with existing SQL Virtual Machines. The virtual machines should already be joined to an existing domain and must be running enterprise version of SQL Server.

pratraw Autor: pratraw,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Create SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup.

Deploy SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup. This creates Listener on an existing SQL Availability Group, sets up corresponding load balancer rules and probe ports on Azure Load balancer to get the listener connections working.

pratraw Autor: pratraw,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

SQL VM Performance Optimized Storage Settings on UltraSSD

Create a SQL Server Virtual Machine with performance optimized storage settings, using UltraSSD for SQL Log files

sam0227 Autor: Feng Hong,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021