Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 3. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Deploy a 5 Node Secure Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Windows Server 2019 Datacenter on a Standard_D2_v2 Size VMSS.

erikadoyle Autor: Erika Doyle Navara,
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2022

Deploy a 3 Nodetype Secure Cluster with NSGs enabled

This template allows you to deploy a secure 3 nodetype Service fabric Cluster running Windows server 2016 Data center on a Standard_D2 Size VMs. Use this template allows you ro control the inbound and outbound network traffic using Network Security Groups.

ChackDan Autor: Chacko Daniel,
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2021

Deploy a 5 Node Ubuntu Service Fabric Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Ubuntu on a Standard_D2_V2 Size VMSS.

aljo-microsoft Autor: aljo-microsoft,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021