Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 20. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create a Service Bus namespace Virtual Network rule

This template enables you to deploy a Service Bus Premium namespace with Virtual Network rule

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021

Create a Service Bus namespace and queue authorization rule

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, and authorization rules for both the namespace and a queue.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021

Create a Service Bus namespace and queue

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace and a queue.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021

Create Azure Event Grid Custom Topic and Subscription

Creates an Azure Event Grid custom topic and a service bus queue subscription. Template originally authored by Markus Meyer.

MarkusMeyer13 Autor: Markus,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021

Create a Service Bus namespace and queue

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace and a queue.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2021

Create a Service Bus namespace IP Filter rule

This template enables you to deploy a Service Bus Premium namespace with IP Filter rule

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2021

Correlating messages over Logic Apps using Service Bus

which shows how we can correlate messages over Logic Apps using Azure Service Bus

EldertGrootenboer Autor: Eldert Grootenboer,
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2021

Create a Service Bus Namespace and Topic

This template creates a Service Bus Namespace and Topic.

crpietschmann Autor: Chris Pietschmann,
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021

Create Azure Event Grid Custom Topic and Subscription

Creates an Azure Event Grid custom topic and a service bus topic subscription. Template originally authored by Markus Meyer.

MarkusMeyer13 Autor: Markus,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Create a Service Bus Geo-recovery

This template allows you to configure Service Bus Geo-disaster recovery alias on premium SKU Namespaces.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a Service Bus Topic with Subscription and SQL Filter

This template creates a Service Bus Namespace and Topic with a Subscription using a SQL Filter expression to recieve only the messages that match the defined SQL Filter Expression.

crpietschmann Autor: Chris Pietschmann,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a Service Bus Namespace

This template creates a Service Bus Namespace.

crpietschmann Autor: Chris Pietschmann,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a Service Bus namespace

This template enables you to deploy a Service Bus namespace with a Basic/Standard SKU.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

EPiserverCMS in Azure

This template allows you to create resources required for EpiServerCMS deployment in Azure

irajbalakrish Autor: Rajkumar Balakrishnan,
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021

Create a Service Bus namespace, topic, subscription and Rule

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, a topic, a subscription and a rule.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Create a Service Bus namespace, topic, and subscription

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, a topic, and a subscription.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Connect to a Service Bus namespace via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access a Service Bus namespace via private endpoint.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021

Create a Service Bus Premium Namespace and AuthorizationRule

This template creates a Service Bus Premium Namespace and a namespace AuthorizationRule

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021

Create a Service Bus namespace, topic, and subscription

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, a topic, and a subscription.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021

Integration Patterns - Message Router - Service Bus

Solution which shows how we can set up the Message Router pattern using a Service Bus Topic

EldertGrootenboer Autor: Eldert Grootenboer,
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2021