Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 2. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create a Service Bus Queue and Azure Scheduler Job

An Service Bus namespace, queue, and write-only SAS policy, and an Azure Scheduler job collection and job that will post a message into the Service Bus queue at a regular interval. Template originally authored by John Downs.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021

Web App with a Scheduler Job

This template deploys an App Service Plan, creates a Web App in the App Service Plan , creates a scheduler job collection and creates a job inside it. The job is scheduled to run on Weekdays Monday to Friday everyday twice.

zechariahks Autor: zechariahks,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021